Kuumutatava tubaka toodete levik on muutnud tubakaturgu ja hakanud tasahilju põletatavat tubakat välja tõrjuma. Aga, kes on kuumutatava tubaka tooteid kasutama hakanud ja mis neid ühendab? Teadlased uurisid seda Kanada, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide ja Austraalia näitel.

Suitsetamisest loobumine on parim, mida suitsetaja saab oma tervise heaks teha. Möödunud aastal Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi elanike seas läbi viidud uuringus selgitati välja, kui paljud suitsetavad, kes proovivad suitsetamisest loobuda ning mille abil nad proovivad suitsetamisest lahti saada.

Tubakavabad nikotiini padjakesed
Nikotiinitoodete kasutajate seas läbi viidud uuringust selgus, et tubakavaba snusi kasutajateks on peamiselt 20. eluaastates mehed, kelle varasem suitsetamise kogemus piirdub keskmiselt 3-4 aastaga. Naisi on tubakavaba snusi kasutajates seas 22%. Suurem osa tubakavaba snusi kasutajatest elavad Harju- ja Tartumaal.

Eesti e-sigareti kasutajate seas läbi viidud uuringust selgus, et peamiselt on tegemist endiste suitsetajatega. Seejuures on suurem osa e-sigareti kasutajatest mehed, vaid iga neljas on naine. Peamiselt ajendas neid e-sigaretti proovima soov katsetada selle abil suitsetamisest loobumist ja niimoodi oma tervist säästa.

E-sigarettide, tubakavaba snusi  ja kuumutatava tubaka  kasutajate uuring  2021
MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti viis perioodil 03.12.2020-07.03.2021 läbi uuringu e-sigareti, tubakavaba snusi ja kuumutatava tubaka kasutajate seas. Uuring viidi läbi veebis ning uuringus osalemise üleskutset aitasid head inimesed levitada nii sotsiaalmeedias, erinevatel veebilehtedel kui ka kogukondade ja kaupluste infokirjades. NNA Suitsuvaba Eesti tänab siiralt kõiki, kes aitas küsimustiku levitamisele kaasa.

Üha enam leidub endisi suitsetajaid, kes on e-sigareti abil suitsetamisest loobunud. Mõnel suitsetajal õnnestub e-sigareti abil suitsetamisest loobuda päevapealt, teistel mõne nädala või kuuga, kolmandatel võtab see kauem aega. Samas leidub ka suitsetajaid, kes on e-sigareti kasutusele võtnud, kuid samas ei ole oluliselt vähendanud suitsetamist, rääkimata selle mahajätmisest.

Hiljuti avaldatud uuringus tõdeti, et nikotiin avaldab organismile erinevat mõju. Ühelt pool tõstab see meeleolu ja toetab ajutiselt kognitiivseid võimeid, kuid teiselt poolt on tegemist sõltuvust tekitava ainega, mida sageli tarbitakse tihti viisil, mis kahjustab oluliselt tervist.

Üles