Seoses 25. mail 2018 jõustunud Euroopa Liidu uue isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) 2016/679 soovime Teid täpsemalt teavitada sellest, kuidas NNA Suitsuvaba Eesti Teie isikuandmeid kasutab ja kaitseb.

Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme?
Toetajaks astudes olete esitanud meile enda nime ja e-posti.

Kasutame eelnimetatud isikuandmeid ainult suhtluse eesmärgil, sealhulgas:
  • toetjate andmebaasi säilitamiseks;
  • toetaja nõusolekul uudiste saatmiseks;
  • olulise toetajat puudutava info saatmiseks;
  • muu NNA Suitsuvaba Eesti tegevuseks vajaliku info saatmiseks.
Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?
Säilitame Teie isikuandmeid ühingu liikmelisuse aja jooksul (6 kuud peale ühingu liikme lahkumist ühistust).

Teie isikuandmete kaitseks oleme kasutusele võtnud sobivad tehnilised ja korralduslikud turvameetmed, mis aitavad kaitsta Teie isikuandmeid ja takistavad volitamata isikute juurdepääsu.

Volitatud töötlejana on Teie andmetele juurdepääs meie IT-teenuse pakkujal.

Me ei müü, anna kasutusse, levita ega edasta muul viisil Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.
Üles