Inglismaal läbi viidud uuringust selgus, et suitsetajad, kellele anti nõu e-vedeliku maitse valimisel ja saadeti toetavaid tekstisõnumeid, jätsid suitsetamise 55% suurema tõenäosusega maha. Uuringus osalenud suitsetajatest, kes võtsid kasutusele e-sigareti, 25% loobus suitsetamisest kolme kuu möödudes ning 13% vähendas tavaliste sigarettide suitsetamist poole võrra.

Ajalooliselt suure suitsetajate osakaaluga Saksamaal olid suitsetajad tasahilju hakanud suitsetamist vähendama ja maha jätma, kuid siis tabas kogu maailma mitu aastat kestnud COVID pandeemia. Sarnaselt mitmete teiste riikidega suurenes ka Saksamaal neil aastatel suitsetajate osakaal. Saksamaal lausa 10% võrra. Kui pandeemia alguses oli Saksamaal suitsetajaid 26,5%, siis möödunud aasta juuliks oli suitsetajate osakaal kasvanud 37,6%-ni.

Üles