Kreekas läbi viidud uuringu kohaselt loobuvad e-sigareti kasutajad 11 korda suurema tõenäosusega suitsetamisest kui suitsetajad, kes e-sigaretti kasutusele ei võta. Uuringust selgus, et üle 62% e-sigareti kasutajatest on endised suitsetajad, umbes 36% kasutab nii e-sigaretti kui ka suitsetab ning vaid 0,2% e-sigareti kasutajatest ei olnud varem suitsetanud.

Suurbritannias East Anglia ülikoolis läbi viidud uuringust selgus, et e-sigareti abil suitsetamise maha jätnud inimesed suudavad paremini vältida pikaajalist langust suitsetamise juurde. Kuigi e-sigareti kasutajad võivad langeda tagasi suitsetamise juurde, siis ei mõju see neile nõnda, et tagasilangus oleks jäädav. Päevapealt suitsetamise maha jätnud inimeste seas on suitsetamise juurde naasmine üsna sage ja tihti pikaajaline.

Äsja avaldatud andmete kohaselt oli Inglismaal suitsetajate osakaal langenud 2017. aastal rekordmadalale, alla 15 protsendi. See tähendab, et Inglismaal on praegu umbes 6,1 miljonit suitsetajat ehk võrreldes 2014. aastaga on suitsetajaid ühe miljoni võrra vähem.

Üles