Ameerika kardioloogide seltsi ja maailma kardioloogide kongressi ühisel teadusseminaril tutvustati värsket kliinilist uuring, mis tuvastas, et inimestel, kes said suitsetamisest loobumise nõustamist ja kasutasid nikotiiniga e-sigarette, oli enam kui kaks korda suurem võimalus edukalt suitsetamisest loobuda kui neil, kes said ainult nõustamist. Teadlased hoiatasid siiski, et e-sigarettide pikaajalised tervisemõjud ei ole täpselt teada, mistõttu ei tohiks neid kasutada muul eesmärgil kui suitsetamisest loobumiseks.

Värske uuring analüüsis suitsetamise ja veipimise levikut Hiinas haiglaravil olnud COVID-19 positiivsete seas. Suitsetamise ja veipimise mõju kohta koroonaviiruse osas on palju spekuleeritud. Suitsetamine suurendab vastuvõtlikkust hingamisteede haigustele ja meedias on seetõttu spekuleeritud, et suitsetamine võib suurendada koroonaviirusesse nakatumise riski.

Hiljutine uuring tõstatas mure nagu leiduks e-sigareti vedelikes toksilises koguses maitse- ja lõhnaaineid. Tunnustatud kardioloog ja suitsetamisvastane teadlane dr Konstantinos Farsalinos kordas uuringut, et mõõta e-vedelikes sisalduvate maitse- ja lõhnaainete sisaldust vastavalt Euroopa Liidu tubakadirektiivis kehtestatud nõuetele.

Debatt tubakatoodete ja nikotiini reguleerimise üle on rahvatervise ekspertide seas muutunud üha intensiivsemaks seoses e-sigarettide ja kuumutatava tubaka suurema levikuga. Värskelt avaldatud teadusartiklis uuriti taoliste debattide kontuure ja vajadust kaasata elanikkonna arvamust taoliste toodete osas.

Kreekas läbi viidud uuringu kohaselt loobuvad e-sigareti kasutajad 11 korda suurema tõenäosusega suitsetamisest kui suitsetajad, kes e-sigaretti kasutusele ei võta. Uuringust selgus, et üle 62% e-sigareti kasutajatest on endised suitsetajad, umbes 36% kasutab nii e-sigaretti kui ka suitsetab ning vaid 0,2% e-sigareti kasutajatest ei olnud varem suitsetanud.

Suurbritannias East Anglia ülikoolis läbi viidud uuringust selgus, et e-sigareti abil suitsetamise maha jätnud inimesed suudavad paremini vältida pikaajalist langust suitsetamise juurde. Kuigi e-sigareti kasutajad võivad langeda tagasi suitsetamise juurde, siis ei mõju see neile nõnda, et tagasilangus oleks jäädav. Päevapealt suitsetamise maha jätnud inimeste seas on suitsetamise juurde naasmine üsna sage ja tihti pikaajaline.

Üles