Kuumutatava tubaka toodete levik on muutnud tubakaturgu ja hakanud tasahilju põletatavat tubakat välja tõrjuma. Aga, kes on kuumutatava tubaka tooteid kasutama hakanud ja mis neid ühendab? Teadlased uurisid seda Kanada, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide ja Austraalia näitel.

Suitsetamisest loobumine on parim, mida suitsetaja saab oma tervise heaks teha. Möödunud aastal Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi elanike seas läbi viidud uuringus selgitati välja, kui paljud suitsetavad, kes proovivad suitsetamisest loobuda ning mille abil nad proovivad suitsetamisest lahti saada.

Tubakavabad nikotiini padjakesed
Nikotiinitoodete kasutajate seas läbi viidud uuringust selgus, et tubakavaba snusi kasutajateks on peamiselt 20. eluaastates mehed, kelle varasem suitsetamise kogemus piirdub keskmiselt 3-4 aastaga. Naisi on tubakavaba snusi kasutajates seas 22%. Suurem osa tubakavaba snusi kasutajatest elavad Harju- ja Tartumaal.

Üles