Üle 50% prantsuse veipijatest pöörduksid salaturule või ostaksid e-sigarette välismaalt, selgub uuringust. 25% kaaluks tavasigarettide suitsetamise juurde naasmist, kui kehtestataks maitsestatud e-vedelike keeld või kui maksud oleks liiga kõrged.

Prantsusmaal nelja tarbijaühingu poolt läbi viidud uuringus osales 40 000 inimest, kellest 98% olid e-sigareti kasutajad. Uuringu tulemused näitavad, et inimesed tunnevad muret võimalike e-sigareti piirangute pärast, millele on poolehoidu avaldanud valitsus ja mitmed tervishoiuorganisatsioonid.

Tegemist on Prantsusmaa seni suurima taolise uuringuga. Uuringus osalenutest 96% ütles, et tänu e-sigarettidele vähendasid nad tavasigarettide suitsetamist või lõpetasid selle üldse. 63% olid seisukohal, et Prantsuse tervishoiuasutused ei ole neile e-sigarettide osas õiget infot andnud.

„Kaheksa prantslast kümnest ei tea, et e-sigareti kasutamine on kordades vähem kahjulik kui tavasigareti suitsetamine. See arusaam on vastuolus teadustõenditega ja on põhjuseks, miks suitsetamise levimus ei vähene,“ seisab uuringu aruandes.

Maitsekeelu vastu

Uuringu tulemuste kohaselt võib maitsestatud e-vedelike keelustamine olla rahvatervise seisukohalt kahjulik, sest see sunniks e-sigareti kasutajaid ostma tundmatu päritoluga ebaseaduslikke või välismaiseid tooteid või naasma tavasigarettide suitsetamise juurde.

„Endistele suitsetajatele tubaka maitsega e-vedeliku sundvalikuks tegemine on absurdne, sest just maitsete mitmekesisus soodustab tavasigareti suitsetamisest loobumist,“ ütlevad uuringu autorid.

Uuringu põhjal kasutab 95% e-sigareti kasutajatest Prantsusmaal vähemalt ühte muud maitset kui tubakas. Prantsuse e-sigareti kasutajatest kasutab 74% puuvilja, 42% maiustuste, 22% mündi ja mentooli ning 15% erinevate jookide maitsetega e-vedelikke. Tubaka ja mõne muu maitse seguga e-vedelikke kasutab 15%, ainult tubaka maitsega e-vedelikke kasutab 12% prantsuse e-sigareti kasutajatest.

„Maitsed peavad jääma kättesaadavaks ja toodete kontroll peab jätkuma endistviisi. Ainult nii saame tagada, et tooted vastavad ohutusreeglitele ning tarbijatele on tagatud ohutus,“ leiavad uuringu autorid.

Allikas: Prantsuse e-sigareti kasutajate ühing AIDUCE
Üles