Hiljuti avaldatud Cochrane Library uuringute ülevaates selgus, et mitmed ravimid ja e-sigaretid võivad aidata inimestel kuueks kuuks või kauemaks suitsetamisest loobuda. Kõige efektiivsemalt on aidanud suitsetamisest loobuda e-sigaretid ning retseptiravimid tsütisiin (tuntud ka kui Tabex) ja varenikliin (tuntud ka kui Chantix ja Champix). Neile järgnes efektiivsuselt meetod, kus suitsetamisest loobumiseks kasutatakse korraga kahte nikotiinasendusravi toodet, näiteks nikotiiniplaastrit koos nikotiininätsu või -pastilliga.

Ülevaate autorid tõid välja, et tubakasuits on inimese tervisele kahjulik ja suitsetamisest loobumine võib tervist märkimisväärselt parandada. Enamik suitsetajaid soovib sellest harjumusest vabaneda ning e-sigarettide ja spetsiaalsete retseptiravimite kasutamine aitab suitsetamise soovi vähendada.

Suitsetamisest loobumise hõlbustamiseks on maailmas loodud mitmeid retseptiravimeid, mis põhinevad erinevatel toimeainetel: tsütisiin, varenikliin, bupropioon (tuntud kui Zyban või Wellbutrin) ja nortriptüliin (tuntud kui Norpress). Nortriptüliin on suitsetamisest loobumiseks kasutusel ainult Uus-Meremaal. Paljudes riikides ei ole saadaval tsütisiini põhist suitsetamisest loobumise retseptiravimit. Eestis kasutatakse suitsetamisest loobumisel retseptiravimitena toimeaineid varenikliin või bupropioon.

Uuringute ülevaates tuuakse välja, et retseptiravimid ja e-sigaretid omavad kõige suuremat mõju koos suitsetaja käitumusliku toetamise, näiteks suitsetamisest loobumise nõustamisega.

Uuringu peamised tulemused

E-sigaretid, varenikliin ja tsütisiin aitasid inimestel kõige tõenäolisemalt suitsetamisest loobuda. Iga 100 inimese kohta loobub tõenäoliselt 10-19 inimest e-sigaretti kasutades, 12-16 inimest varenikliini kasutades ja 10-18 inimest tsütisiini kasutades. Võrdluseks, ravimit või e-sigaretti kasutamata või platseebot kasutades loobub tõenäoliselt 6 inimest 100-st.

Inimeste hulgas, kes kasutasid samaaegselt kahte nikotiinasendusravi vormi, näiteks nikotiiniplaastri ja nikotiininätsu kombinatsiooni, oli loobumise määr sarnane e-sigaretti, varenikliini või tsütisiini kasutanutega.

Ainult nikotiiniplaastri, mõne muu nikotiinasendusravi vormi (näiteks nikotiininätsu või nikotiinipastilli) või bupropiooni kasutamine aitasid vähematel inimestel suitsetamisest loobuda, kuid toimisid siiski paremini kui ravimi, e-sigareti või platseebo mitte kasutamine (vastavalt loobus tõenäoliselt 8, 9 ja 9 inimest 100 kasutaja kohta). Nortriptüliin aitas uuringu järgi kõige vähem, iga 100 kasutaja kohta loobus suitsetamisest tõenäoliselt 6-11 inimest.

Tõenduspõhiseid uuringuid analüüsides on autorid mõõdukalt veendunud, et bupropioon võib harvadel juhtudel põhjustada mõningaid tõsiseid tervisemõjusid. Teave, mis on olemas teiste ravimeetodite kohta, ei anna autorite sõnul selget tõendusmaterjali tõsiste kahjude kohta. Kõikide ravimeetodite puhul näitavad tulemused, et väga vähesed inimesed kogevad nende kasutamisel tõsiseid kahjustusi. Autorid leidsid, et e-sigarettide ja suitsetamisest loobuda aitavate ravimite võimalike pikaajaliste mõjude kohta on vaja täiendavaid uuringuid, kuid tõsiseid kahjusid leiti väga vähe.

Allikad:
Cochrane Database of Systematic Reviews, DOI
Cochrane Library
Üles