Cochrane Library teadusartiklite värskest ülevaatest selgus, et e-sigaretid on efektiivsemad suitsetamisest loobumise vahendid kui apteegitooted või nõustamine, rääkimata loobumiskatsetest, kus abivahendeid ei kasutatud. Ülevaate koostamisel tugineti 78 lõpetatud teadusuuringule, kus osales kokku 22 052 inimest. Kõigi uuringute tulemused olid avaldatud pärast 1. juulit 2022.

Ülevaate koostamisel analüüsiti ja võrreldi omavahel e-sigarettide, apteegitoodete (nikotiininätsude ja -plaastrite), varenikliini (retseptiravim) ja suitsetamisest loobumise nõustamise kasutamise tõhusust suitsetamisest loobumisel. Samuti abivahendita suitsetamisest loobumise edukust. Lisaks võrreldi omavahel nikotiiniga ja nikotiinita e-sigarettide kasutamise efektiivsust suitsetamisest loobumisel.

Uuringutest selgus, et 9-14 suitsetajat sajast võiks edukalt suitsetamisest loobuda, kui nad võtaksid kasutusele nikotiiniga e-sigareti. Seitse suitsetajat sajast jätaks edukalt suitsetamise maha, kui nad võtaks kasutusele nikotiinita e-sigareti. Apteegitoodete nagu nikotiininätsu või –plaastri kasutusele võtmisel õnnestuks edukalt suitsetamisest loobuda kuuel suitsetajal sajast. Neljal suitsetajal sajast õnnestub suitsetamisest edukalt loobuda kui nad ei kasuta ühtegi abivahendit või käiks suitsetamisest loobumise nõustamisel.

Autorid tõid välja, et rohkem teadusuuringuid on vaja uuemat tüüpi e-sigarettide kohta, mille kasutamisel omastab organism nikotiini paremini. Sellised seadmed võivad aidata veelgi rohkematel inimestel edukalt suitsetamisest loobuda.

Allikas: Cochrane Library
Üles