Ühendkuningriigi teadlased viisid läbi uuringu, et välja selgitada, millist mõju avaldab e-sigareti ja nikotiiniplaastri kasutamine suitsetamisest loobumise abivahendina raseduse ajal. Uuring viidi läbi 23 Inglismaa haigla ja Šotimaa suitsetamisest loobumise nõustamise asutuse poolt. Uuringus osales 1140 suitsetavat rasedat.

Uuringust selgus, et kui raseduse ajal asendada suitsetamine täielikult e-sigareti või nikotiiniplaastri kasutamisega, siis on raseduse näitajad sarnased sellega, kui loobutaks suitsetamisest ilma abivahenditeta.


Suitsetamise peamine kahjulik mõju rasedusele on seotud sünnieelse kasvu pidurdumisega. Uuringus tuvastati, et sünnikaal oli suurem neil lastel, kelle emad olid raseduse ajal suitsetamisest loobunud, kasutades selleks e-sigaretti või nikotiiniplaastrit või siis ainult tahtejõudu.

Uuringu käigus selgus ka see, et pelgalt suitsetamiskordade vähendamine e-sigareti või nikotiiniplaastri abil ei andnud samasugust efekti kui täielikult suitsetamisest loobumine. Kui e-sigarette või nikotiiniplaastreid kasutati ainult suitsetamiskordade vähendamiseks, siis see ei avaldanud positiivset mõju sünnikaalule, see oli samasugune võrreldes suitsetamisega jätkanud naiste laste sünnikaalule. See viitab, et positiivne mõju sünnikaalule avaldub siis, kui loobutakse täielikult suitsetamisest ja minnakse täielikult üle alternatiivse toote kasutamisele.

Teadlaste jaoks üllatuslikult ilmnes uuringust, et abivahenditeta suitsetamisest hoidunud rasedate hulgas ilmnes rohkem rasedusega seotud negatiivseid tervisemuudatusi, võrreldes naistega, kes kasutasid suitsetamisest hoidumiseks e-sigaretti või nikotiiniplaastrid. Isegi suitsetamisega jätkanud rasedate hulgas ilmnes vähem negatiivseid tervisemuudatusi. Uuringu autorite sõnul võib olla, et tegemist oli naistega, kes vältisid mingil põhjusel nikotiinitoodete kasutamist suitsunälja peletuseks või oli tegemist juhusliku leiuga.

Uuringust ilmnes, et e-sigareti abil suitsetamisest loobunud rasedatel esines vähem köha ja röga, võrreldes nendega, kes võtsid kasutusele nikotiiniplaastri. See järeldus põhineb inimeste enese hinnangul, kuid kinnitab mitmete varasemate uuringute tulemusi, mille järgi tavasigareti suitsetamise asemel e-sigareti kasutusele võtmise järel on vähenenud ülemiste hingamisteede infektsioonid. Elektroonilises sigaretis kasutatavate e-vedelike peamised koostisosad on propüleenglükool ja glütseriin, mõlemal on antibakteriaalne toime, mistõttu võib e-sigareti auru sissehingamine vähendada bakteriaalse infektsiooni teket. Selle täpseks väljaselgitamiseks peavad teadlased vajalikuks läbi viia täiendavaid uuringuid krooniliste ülemiste hingamisteede infektsiooniga patsientide hulgas.

Uuringut läbiviimist rahastas Ühendkuningriigi Riiklik Tervise- ja Hooldusuuringute Instituut.

Allikas: Wiley Online Library, DOI
Foto John Looy , Unsplash
Üles