Seni suurima USA e-sigareti uuringu läbiviimisel tuvastati, et e-sigarettidel on oluline väärtus suitsetamisest loobumise vahendina. Uuringu viisid läbi Lõuna-Carolina meditsiiniülikooli (MUSC) Hollingsi vähikeskuse teadlased.

Selle üle, kas suitsetamisest loobumiseks kasutada e-sigaretti, on teravalt vaieldud ning erinevad riigid on teemale lähenenud erinevalt. E-sigaretid sisaldavad kahjulikke kemikaale, mistõttu on osad rahvatervise kaitsjad e-sigarette vältinud. Samas on e-sigaretid vähem kahjulikumad kui tavalised sigaretid, viimased võivad põhjustada tosinat tüüpi vähki, aga ka südamehaigusi, insulti, diabeeti ja kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust. Tänu sellele teadmisele on aga teised rahvatervise kaitsjad veendunud, et e-sigareti kasutamist tuleks pidada suitsetamisest loobumise meetodiks täiskasvanutele, kellel ei ole õnnestunud loobuda selliste abivahenditega nagu nikotiininätsud, -pastillid või -plaastrid.

Uuringu tulemuste kohaselt soodustas e-sigareti kasutamine suitsetamisest loobumist – isegi nende inimeste hulgas, kes uuringuga liitudes ütlesid, et neil ei olegi üldse kavatsust suitsetamisest loobuda.


„E-sigaretti ei saa pidada imerohuks suitsetamisest loobumisel,“ ütles uuringu kaasjuht Matthew Carpenter, PhD. Sellegipoolest oli ta üllatunud, kui avastasid, et kõik uuringus testitud hüpoteesid said üksteise järel kinnituse. „Harva juhtub, et õigeks osutuvad pea kõik hüpoteesid, mida uuringu eel püstitame,“ ütles ta. „Meie uuringus avaldus üks mõju teise järel. Olenemata sellest, kuidas me seda ka vaatasime, näitasid tulemused, et e-sigareti kasutusele võtnud uuringualused hoidusid suitsetamisest rohkem ja nende tervisekahju oli väiksem võrreldes nendega, kes e-sigaretti ei kasutanud.“

Uuring viidi läbi nõnda, et see jäljendaks võimalikult hästi reaalse elu olusid. Paljud varasemad uuringud, mis on näidanud e-sigarettide efektiivsust suitsetamisest loobumise vahendina, on olnud Carpenteri sõnul väga struktureeritud, sest kaasatud on inimesi, kes soovisid suitsetamisest loobuda ja neile anti ka põhjalikud juhised e-sigareti kasutamise kohta.

„Meie proovisime uuringu läbi viia nii nagu asjad päris elus käivad. Esiteks kutsusime uuringus osalema kõiki suitsetajaid, sõltumata, kas neil oli suitsetamisest loobumise soov või mitte. Seega osalesid meie uuringus ka inimesed, kellel ei olnud mingit kavatsust suitsetamisest loobuda. Teiseks andsime inimestele võimalikult vähe e-sigareti kasutamise juhiseid,“ jätkas ta.

Uuringus osalenutele anti e-sigaretid kätte ja neile öeldi, et nad võivad neid kasutada, aga ei pea ning kui kasutavad, siis nii palju või vähe kui ise tahavad. Uuringusse kaasatud kontrollgrupile e-sigarette ei antud.

Tulemused näitasid, et e-sigareti saanud rühma kuulunud inimesed teatasid suurema tõenäosusega tavasigarettide suitsetamise täielikust loobumisest. Samuti teatasid nad suurema tõenäosusega sellest, et on vähendanud päevas suitsetatavate tavasigarettide arvu ja proovinud rohkem kordi suitsetamisest loobuda. Loobumiskatsed on oluline mõõdik, sest inimesed proovivad suitsetamisest loobumist tavaliselt mitu korda.

Uuringusse kaasati inimesi 11 linnast üle USA ja see kestis neli aastat. Alguses kavatses Carpenter oma meeskonnaga koguda Charlestoni piirkonnas osalejatelt biokeemilisi proove, et kontrollida nende ankeete suitsetamisharjumuse kohta. COVID aga katkestas selle plaani ja muutis proovide kogumise võimatuks. Kuigi see oli uuringu pettumust valmistav aspekt, peetakse osalejate suitsetamisharjumuste ankeetide vastamist endiselt väga usaldusväärseks.

Avaldatud uuring on oluline andmestik rahvatervise kogukonnale ja poliitikakujundajatele e-sigarettide üle otsustamisel. „Keegi ei taha, et e-sigaretid laste kätte satuks ja me peame tegema kõik endast oleneva, et seda vältida. Kuid me ei peaks seda tegema nii, et kaotame e-sigareti kasutamise võimaluse täiskasvanud suitsetajatele, kes muidu suitsetamisest ei loobuks,“ ütles Carpenter.

USA ei käsitle e-sigarette suitsetamisest loobumise vahendina. Carpenter märkis, et osad riigid on võtnud e-sigarettide kasutamisele palju liberaalsema lähenemisviisi kui USA. Näiteks aprillis kuulutas Ühendkuningriik välja programmi „Swap to Stop“, mis jagab e-sigareti stardikomplekte ühele miljonile suitsetajale, et aidata neil suitsetamisest loobuda.

Ka Eestis ei ole e-sigaretti suitsetamisest loobumise vahendina tunnustatud, kuid nende abil on suitsetamisest loobutud. Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringute kohaselt kasutas Eestis 2020. aastal igapäevaselt e-sigaretti 1,6%, 2018. aastal 1,5% täiskasvanutest. Vähemalt mõnel korral kuus kasutas e-sigaretti 2020. aastal 3,8% ja 2018. aastal 3,7% täiskasvanutest.

Uuring avaldati teadusajakirjas eClinicalMedicine
Lõuna-Carolina meditsiiniülikooli Hollingsi vähikeskus
Foto Micah Carlson, Unsplash
Üles