Ajalooliselt suure suitsetajate osakaaluga Saksamaal olid suitsetajad tasahilju hakanud suitsetamist vähendama ja maha jätma, kuid siis tabas kogu maailma mitu aastat kestnud COVID pandeemia. Sarnaselt mitmete teiste riikidega suurenes ka Saksamaal neil aastatel suitsetajate osakaal. Saksamaal lausa 10% võrra. Kui pandeemia alguses oli Saksamaal suitsetajaid 26,5%, siis möödunud aasta juuliks oli suitsetajate osakaal kasvanud 37,6%-ni.


Kuidas aga jõuda tagasi olukorrani, kus suitsetajate osakaal kahaneks? Teadlased võtsid ette aastatel 2016-2021 suitsetajate hulgas läbi viidud küsitlused, et selgitada välja nende motivatsioon suitsetamise vähendamiseks ja suitsetamisest loobumiseks. Tegemist oli märkimisväärsete küsitlustega, kus oma kogemusi jagas ligi 19 000 suitsetajat.

Uuringust selgus, et suitsetamisest loobumist mõjutas mõnevõrra inimese vanus, mida noorem inimene on, seda motiveeritum oli ta suitsetamisest loobuma. Vanusest veelgi enam mõjutas haridustase inimese motivatsiooni suitsetamisest loobuda. Kõrgharidusega suitsetajad olid kõige motiveeritumad suitsetamine maha jätta, neile järgnesid keskharidusega suitsetajad.

Ka igapäevaselt suitsetatavate sigarettide kogus mõjutab suitsetamisest loobumise motivatsiooni. Mida vähem õnnestub päeva jooksul sigarette suitsetada, seda suuremaks kasvab motivatsioon suitsetamine lõplikult maha jätta. Lisaks selgus üllatav asjaolu, et mida kauem suitsetajad suitsetamisnälga kannatavad, seda suuremaks kasvab motivatsioon suitsetamisest täielikult loobuda.

Teadlased uurisid ka seda, kuidas ebaõnnestunud suitsetamisest loobumise katsed mõjutavad soovi suitsetamine maha jätta. Võiks ju arvata, et kui suitsetamisest loobumine ebaõnnestub, siis kaob ka motivatsioon suitsetamine lõplikult maha jätta. Tegelikult see nii ei ole ja motivatsioon hakkab alles ajapikku vähenema. Seetõttu tasub ka libastumise korral ikkagi uuesti proovida ja proovida suitsuvabalt olla võimalikult kaua, toodi uuringus välja.

Kuna suitsetamisest loobumine ilma abivahenditeta on paljude jaoks väga keeruline, siis pöörasid teadlased tähelepanu ka alternatiivsetele nikotiinitoodetele. Uuringust selgus, et suitsetajad, kes olid proovinud e-sigaretti, olid palju enam huvitatud suitsetamise mahajätmisest. Ja kui suitsetaja võttis e-sigareti regulaarselt kasutusele, siis kasvas tema suitsetamisest loobumise soov veelgi.

Teadlased leiavad, et suitsetamise leviku vähendamiseks tasub alustada suitsetajatest, kes on hiljuti proovinud suitsetamisest loobuda, kuid see ei ole neil õnnestunud. Neid inimesi tuleb motiveerida, et nad ikkagi prooviksid uuesti. Samuti tasub suitsetajatele tutvustada e-sigaretti, sest juba selle proovimine tekitab suurema soovi suitsetamine maha jätta.

Allikas: BMJ Open, DOI
Foto: Rick GebhardtUnsplash

Üles