Hiljuti avaldatud uuringust selgus, et snusile üleminek on kujunenud kõige efektiivsemaks ja tõhusamaks suitsetamisest loobumise meetodiks Norras. Snusi kasutamine on ka kõige levinum suitsetamisest loobumise meetod Norras, sellele järgnevad nikotiini asendusravi tooted, e-sigaretid ja nõustamise äpp.

Uuringust selgus, et 25% Norra suitsetajatest ei ole kunagi proovinud suitsetamist maha jätta. Samuti selgus, et oma viimasel suitsetamisest loobumise katsel ei võtnud 50% suitsetajatest kasutusele ühtegi suitsetamisest loobumise abivahendit. Suitsetamisest loobumise vahendite mittekasutamine on levinum üle 35-aastate hulgas. Alla 35-aastaste hulgas prooviti suitsetamisest loobumiseks kasutada kõige enam snusi ja nõustamisäppi.

Kuigi paljud proovivad suitsetamisest ilma abivahendita loobuda, siis ei anna see väga palju tulemusi. Uuringust selgus, et kõige efektiivsemaks suitsetamisest loobumise vahendiks Norras on snus. Seejuures oli snus ka ainuke toode, mille kasutamise osas suudeti teaduslikult leida oluline seos suitsetamisest loobumisega. See tulemus kattub mitme varasema Norra uuringuga, kus on tuvastatud snusi kasutamise efektiivsus suitsetamisest loobumisel.

Tervishoiuasutused soovitavad suitsetamisest loobumiseks kasutada peamiselt nikotiini asendusravi tooteid, näiteks nikotiiniplaastreid ja -nätse. Hoolimata suurtest reklaamikampaaniatest ja lihtsast kättesaadavusest, ei suudetud uuringuga tuvastada nikotiini asendusravi toodete kasutamisel olulist seost suitsetamisest loobumisega. Seda on leitud ka varasemate uuringutega ja põhjuseks on peetud nende toodete vähest nikotiini sisaldust.

Rahvusvahelised uuringud on tuvastanud, et e-sigaretid on efektiivsed suitsetamisest loobumise vahendid. Samas Norras läbi viidud uuringuga sellele kinnitust ei leitud – põhjuseks on, et Norras ei müüda nikotiiniga e-vedelikke. Suitsetajatest norrakad, kes sooviksid kasutada nikotiiniga e-vedelikke suitsetamisest loobumiseks, peaks need tooted ostma välismaalt.

Uuringuga ei suudetud tuvastada ka olulist seost nõustamisäpi kasutamise ja suitsetamisest loobumise vahel. Muude riikide kogemus on olnud teistsugune, kuid neis riikides on ka äpid juba aastaid kasutusele olnud, Norras vaid viimasel kahel aastal. Lisaks on leitud, et äpi kasutamine toetab suitsetamisest loobumist, kui selle kõrval kasutatakse ka mõnda suitsetamisest loobumise toodet.

Norra statistikaameti andmetel suitsetas igapäevaselt 7% 16-74-aastastest norrakatest. Snusi kasutas samal ajal igapäevaselt 15% norrakatest.

Allikas: teadusajakiri Springer, DOI
Pilt: Swenico, Unsplash
Üles