Saksamaa Terviseministeeriumi tellimuse tehtud uuringust selgus, et sakslased vahetavad vähehaaval tavalised sigaretid vähem kahjulike alternatiivide vastu välja. See tendents on levinud nii meeste kui naiste hulgas ning erinevates vanuserühmades.

Kui osa suitsetajaid vahetavad suitsetamise päevapealt e-sigareti või kuumutatava tubaka kasutamise vastu välja, siis suur hulk teeb seda järk-järgult. See tähendab, et samm-sammult asendatakse suitsetamiskorrad vähem kahjuliku alternatiivi kasutamisega, kuni lõpuks ei suitsetata enam ühtegi tavasigaretti. 2021. aastal oli Saksamaal e-sigareti kasutajate hulgas 52,9% neid, kes ei olnud veel täielikult tavalise sigareti suitsetamist maha jätnud. Kuumutatava tubaka kasutajate hulgas oli neid 64,9%.

Millist suitsetamisest loobumise vahendit eelistatakse?

Võrreldes e-sigaretti ja kuumutatavat tubakat, siis selgus uuringust, et Saksamaa suitsetajate hulgas on rohkem neid, kes eelistavad suitsetamisest loobumiseks kasutada e-sigaretti. Vaadates lähemalt e-sigareti kasutajaid, siis üle poole neist on mehed. Kuumutatava tubaka kasutajate hulgas on seevastu ülekaalus naised.

Võrreldes e-sigareti ja kuumutatava tubaka kasutajate osakaalu erinevates vanuserühmades, siis kuumutatava tubaka kasutamine on kõigis vanuserühmades üsna sarnane. E-sigareti kasutamine ei ole nii ühtlaselt levinud ja vanuserühmas 18–24 leidub e-sigareti kasutajaid mõnevõrra enam kui teistes vanuserühmades.

Vanuserühm 18–24

Uurijad tõid välja, et kui 1995. aastal suitsetasid pooled (50,2%) 18–24-aastastest meestest ja kolmandik (33,1%) naistest, siis 2021. aastaks oli suitsetajate osakaal langenud vastavalt 22%-ni meeste ja 15,5% naiste hulgas. Viimase kuue aastaga on suitsetajate osakaal naiste hulgas vähenenud 3,9% võrra ja meeste hulgas 6,4% võrra.

Vanuserühm 18–24

Aasta

Tavaline sigaret

E-sigaret

Kuumutatav tubakas

Naised

Mehed

Naised

Mehed

Naised

Mehed

2015

19,4%

28,4%

1,8%

3,0%

-

-

2018

17,3%

23,6%

4,0%

8,0%

0,6%

4,1%

2021

15,5%

22,0%

5,3%

7,3%

1,2%

1,6%

E-sigarettide kasutamise kohta pärinevad esimesed andmed 2015. aastast. Toona kasutas e-sigaretti 1,8% 18–24-aastastest naistest ja 3% meestest. 2021. aastal kasutas e-sigaretti vastavalt 5,3% naistest ja 7,3% meestest. Kuumutatava tubaka toodete kasutamise kohta koguti esmakordselt andmeid 2018. aastal. Siis kasutas 0,6% 18–24-aastastest naistest kuumutatava tubaka tooteid ja 4,1% meestest. 2021. aastas kasutas kuumutatavat tubakat 1,2% naistest ja 1,6% meestest.

Vanuserühm 25–39

Uuringust selgus, et 1995. aastal suitsetas 37% 25–39-aastastest naistest ja 47,2% meestest. 2021. aastaks oli suitsetajate osakaal vähenenud 17,1%-ni naiste ja 25%-ni meeste hulgas. Viimase kuue aastaga on naiste hulgas suitsetajate osakaal vähenenud 7,5% võrra ja meeste hulgas 5% võrra.

Vanuserühm 25–39

Aasta

Tavaline sigaret

E-sigaret

Kuumutatav tubakas

Naised

Mehed

Naised

Mehed

Naised

Mehed

2015

24,6%

30,0%

0,8%

3,0%

-

-

2018

19,3%

25,3%

1,6%

3,9%

0,2%

1,1%

2021

17,1%

25,0%

2,2%

4,2%

1,5%

1,3%

2015. aastal oli e-sigareti kasutajaid 25–39-aastaste naiste hulgas 0,8% ja meeste hulgas 3%. 2021. aastaks oli see kasvanud vastavalt 2,2%-ni ja 4,2%-ni. Kuumutatava tubaka kasutajate osakaal on naiste hulgas kasvanud 2018. aasta 0,2%-lt 1,5%-ni 2021. aastal. 25-–39-aastaste meeste hulgas on kuumutatava tubaka kasutajate osakaal tõusnud 1,1%-lt 1,3%-ni.

Vanuserühm 40–59

Vanuserühmas 40–59 eluaastat oli uuringu kohaselt 1995. aastal naiste hulgas suitsetajaid 21,5% ja meeste hulgas 35,8%. Aastaks 2021. on suitsetajate osakaal naiste hulgas langenud 16,9%-ni ja meeste hulgas 21,9%-ni. Viimase kuue aastaga on suitsetajate osakaal naiste hulgas langenud 6,4% võrra ja meeste hulgas 4,5% võrra.

Vanuserühm 40–59

Aasta

Tavaline sigaret

E-sigaret

Kuumutatav tubakas

Naised

Mehed

Naised

Mehed

Naised

Mehed

2015

23,3%

26,4%

1,2%

1,7%

-

-

2018

17,5%

23,4%

0,6%

2,2%

0,2%

0,8%

2021

16,9%

21,9%

2,2%

2,7%

1,2%

1,1%

Vanuserühma 40–59 naiste hulgas on e-sigareti kasutajate osakaal kasvanud 1,2%-lt (2015. aasta) 2,2%-ni (2021. aastal). Meeste hulgas on e-sigareti kasutajate osakaal kasvanud vastavalt 1,7%-lt 2,7%-ni.

Kuumutatavat tubakat kasutas 2021. aastal 1,2% 40–59-aastastest naistest ja 1,1% meestest. Võrreldes 2018. aastaga on kasv olnud vastavalt 1% ja 0,3% võrra.

Allikas: National Library of Medicine

Üles