Ameerika Südamearstide Assotsiatsiooni ajakirjas Circulation avaldatud uuringu järgi väheneb südamehaiguste risk 34% võrra, kui minna suitsetamiselt täielikult üle e-sigareti kasutamisele.

Uuringu jaoks jälgiti ligi 32 000 täiskasvanu tervisekäitumist ja terviseandmeid aastatel 2013–2019. Suitsetamist ja e-sigareti kasutamist hinnati perioodiliselt. Samuti analüüsiti perioodiliselt inimeste enda teatatud terviseprobleeme nagu infarkt, südamepuudulikkus või insult. Teadlased uurisid südamehaiguste riski neljas rühmas: 1) suitsetajad, 2) e-sigareti kasutajad, 3) samaaegsed suitsetajad ja e-sigareti kasutajad, 4) inimesed, kes ei suitseta ega kasuta e-sigaretti.

Võrreldes mittesuitsetajatega oli suitsetajatel südamehaiguste risk 1,8 korda suurem ja see erinevus oli statistiliselt oluline. Võrreldes mittesuitsetajatega esines neil, kes ainult e-sigaretti kasutasid, statistiliselt ebaolulist südamehaiguste riski. Uuring kinnitas tugevat seost suitsetamise ja südamehaiguste riski vahel, kuid ei leidnud tõendeid e-sigareti kasutamise ja südamehaiguste vahelise seose kohta.

Võrreldes suitsetajatega oli ainult e-sigareti kasutamisele üle läinutel 34% väiksem risk haigestuda südamehaigustesse ja see erinevus oli statistiliselt oluline.

Oluline on meeles pidada, et e-sigareti kasutamisele üleminekust on kasu ainult siis, kui selle juures loobutakse täielikult tavaliste sigarettide suitsetamisest. Kui lisaks e-sigareti kasutamisele jätkata ka suitsetamist, siis ei vähene südamehaiguste risk.

Tee oma südamele head ja loobu suitsetamisest!

Allikas: ajakiri Circulation
DOI: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057369 
Üles