Austraalia elanikkonna uuringust selgus, et kui kasutada e-sigarette suitsetamisest loobumiseks, siis kasvas suitsetamisest loobumise edukuse tõenäosus koguni 68–124%, võrreldes püüdlusega suitsetamisest loobuda ilma e-sigareti abita. Tulemused näitavad, et veipimine võib olla isegi tõhusam suitsetamisest loobumise viis kui nikotiini asendusravi tooted või retseptiravimid.

Huvitaval kombel olid kõige edukamad olid suitsetamisest loobumisel inimesed, kes tellisid endale e-vedelikke välismaalt. Nende seas oli eduka suitsetamisest loobumise tõenäosus lausa 124% kõrgem võrreldes loobumiskatsetega, kus e-sigaretti ei kasutatud.

Märkus: Küsitluse läbiviimise ajal ei olnud nikotiiniga e-vedelike müük Austraalias lubatud. Nikotiiniga e-vedelikke oli võimalik tellida või tuua endale välismaalt või soetada hoopiski mustalt turult. Nikotiinita e-vedelike müük oli lubatud. Alates 2021. aasta 1. oktoobrist on nikotiiniga e-vedelike müük Austraalias apteekides lubatud, kuid nikotiiniga e-vedeliku soetamiseks nii kodu- kui ka välismaal on vajalik arsti retsept.

Loe meie varasemast postitusest, kuidas Austraalias aitavad sobiva e-sigareti välja valida arst ja apteeker.


Efektiivsed suitsetamisest loobumise meetodid

Austraalia elanikkonna uuringu järgi on kõige efektiivsemaks suitsetamisest loobumise meetodiks e-sigareti kasutamine.

Teisele kohale tuli suitsetamisest loobumist toetav telefoni äpp, mille kasutamine suurendas loobumise tõenäosust 74%, võrreldes inimestega, kes äppi ei kasutanud. Veipimissõbralik ja tõenduspõhisel nõustamisel põhinev tasuta äpp on näiteks Smoke Free.

Retseptiravimite (Champix ja Zyban) kasutamine suurendas suitsetamisest loobumise edukust 22% võrra, võrreldes nendega, kes retseptiravimeid ei kasutanud.

Ülejäänud meetodite osas jäi suitsetamisest loobumise edukuse tõenäosus eeltoodutest madalamaks. Näiteks suitsetamisest loobumise nõustamist küsinud suitsetajate edukus oli 12% madalam, võrreldes nendega, kes nõustamisel ei käinud.

Nikotiini asendusravi tooteid kasutanute suitsetamisest loobumise edukus oli 25% madalam, kui võrrelda neid tooteid mitte kasutanud suitsetajatega. Nõustamisliini Quitline kasutanute suitsetamisest loobumise tõenäosus oli isegi 50% väiksem kui suitsetajatel, kes nõustamisliini ei kasutanud.

Uuringu läbiviimiseks kasutati 2019. aastal Austraalia elanikkonna seas läbi viidud küsitlust, kus osales 1601 suitsetajat, kes olid proovinud viimase 12 kuu jooksul suitsetamisest loobuda. Edukaks suitsetamisest loobumiseks loeti uuringus seda, kui inimene oli olnud suitsuvaba vähemalt 4 kuud.

Uuringu autoriks on dr Mark Chambers, kes töötab Uus-Lõuna-Walesi ülikooli riikliku uimasti- ja alkoholiuuringute keskuses.

Allikas: Addiction
Üles