e-sigaret, värava efekt
Tavasigarettide suitsetamise ja e-sigarettide kasutamise trend Inglismaa 16–24-aastaste seas viitab sellele, et e-sigareti kasutamine ei ahvatle noori suitsetama. Trendi analüüs näitab, et varasem väide nagu hakkaks e-sigaretti proovinud noored hiljem suitsetama, ei pea paika. Uuringust selgus, et tõenäolisem selgitus on, et e-sigaretti proovivad samad noored, kes oleks proovinud tavasigareti suitsetamist niikuinii, olenemata sellest, kas neil oleks olnud üldse kunagi võimalust e-sigaretti proovida.

Mitme varasema uuringuga on väidetud, et teismelised, kes proovivad e-sigaretti, hakkavad hiljem tavalisi sigarette suitsetama. Tegemist on olnud vaatlusuuringutega, millega on vaadeldud suitsetamise levikut inimeste seas ja võrreldud seda e-sigareti kasutamise levikuga. Sellised vaatlusuuringud aga ei võimalda teha järeldusi, kas üks tegur põhjustab teise ilmnemist, vaid ainult seda, kas kaks asja on korrelatsioonis.

„Võib juhtuda, et suitsetamise ja e-sigareti kasutamise levikut sarnaste inimeste seas selgitab näiteks geneetiline eelsoodumust erinevate asjade proovimiseks või keskkonnasurve,“ ütles University College Londoni professor Lion Shahab.

Professor Shahabi meeskond uuris „värava efekti“ ning analüüsis, kuidas viimase 11 aasta jooksul, kui e-sigaretid on Inglismaal müügil olnud, on suitsetamise leviku määr muutunud 16–24-aastaste seas. Kui „värava efekt“ eksisteerib, siis peaks e-sigareti kasutamise määra muutudes toimuma sarnased muutused ja suitsetamise levikus. E-sigareti ja suitsetamise levikut analüüsides leidsid teadlased, et „värava efekt“ on olemas, kuid e-sigaretid ei ole mitte värav suitsetamise juurde, vaid hoopis suitsetamise juurest ära. Vanuserühmas 16-24 oli e-sigareti kasutajaid aastatel 2013–2018 umbes 5% ümber, suitsetamise levik aga vähenes sel perioodil 5% võrra.

Uuringu autorid tõid välja, et Inglismaa Terviseameti hinnangul on e-sigareti kasutamine võrreldes tavaliste sigarettide suitsetamisega vähemalt 95% vähem kahjulik ning Ühendkuningriigi suitsetajatel soovitatakse suitsetamisest loobumiseks üle minna e-sigareti kasutamisele.

Allikas: NewScientist
DOI https://doi.org/10.1111/add.15838
Foto: Dave McDermott , Unsplash
Üles