Hiljuti avaldatud USA teadusuuringust selgus, et üha enam patsiente küsivad oma arstidelt e-sigarettide kohta ja tänu sellele on kasvanud nende arstide hulk, kes soovitavad e-sigarette suitsetamisest loobumise vahendina. Samast uuringust selgub kahjuks, et enamus arste arvab endiselt, et kõik tubaka- ja nikotiinitooted on ühtemoodi kahjulikud.

Uuring baseerub aastatel 2018–2019 läbi viidud küsitlusel, kus osales enam kui 2000 arsti. Ligi 60 protsenti arstidest ei olnud teadlikud erilaadsete tubaka- ja nikotiinitoodete kahjulikkuse eriomadustest. Ülejäänud arstid olid oma patsientidele soovitanud e-sigaretti suitsetamisest loobumise vahendina. Uuringust selgus, et neid arste iseloomustavad mõned ühised tunnused: nad olid teadlikumad ja toetasid kahjude vähendamise kontseptsiooni rakendamist, olid olnud suitsetajad; ja/või nende patsiendid olid neilt küsinud arvamust e-sigareti abil suitsetamisest loobumise kohta.

„Uuringu tulemustest selgus, et arstid, kellelt patsiendid olid küsinud arvamust e-sigareti abil suitsetamisest loobumise kohta, soovitasid suurema tõenäosusega e-sigaretti loobumise vahendina. Samasugusele järeldusele on jõutud ka varasemates uuringutes. Huvitav on see, et meie viimastes küsitlustest on selgunud, et patsiendid küsivad arstidelt üha enam arvamust ka nikotiinipadjakeste osas ning arstid õpivad oma patsientidelt nende toodete kohta,“ ütles uuringu juhtiv autor dr Cristine Delnevo.

Peaaegu 70 protsenti arstidest vastas, et patsiendid on neilt e-sigareti kasutamise osas hinnangut küsinud. Viimase kuu jooksul oli e-sigarettide osas arvamust küsitud kolmandikult arstidelt. Võrreldes 2018. ja 2019. aasta andmeid, selgus, et patsiendid on hakanud enam e-sigarettide osas arstidelt arvamust küsima. Ligi 22% arstidest ütles, et on soovitanud suitsetajatel proovida e-sigareti abil suitsetamisest loobumist.

Üldiselt soovitasid arstid e-sigareti abil suitsetamisest loobumist vanematele patsientidele, kes olid korduvalt üritanud suitsetamisest loobuda. Noorematele patsientidele, kes ei olnud varem suitsetamisest loobuda proovinud ja kes olid elu jooksul vähe suitsetanud, soovitasid arstid pigem nikotiini asendusravi tooteid.

Allikad: Filtermag , JAMA Network DOI 
Foto: ANTONI SHKRABA, Pexels
Üles