Uuring: kuumutatav tubakas - kes ja miks seda kasutab?
Kuumutatav tubakas on uudne tubakatoode, mis jõudis Eestisse alles möödunud aasta detsembris. Eestis on kuumutatava tubaka kasutajateks peamiselt naised. Pea pooled kuumutatava tubaka kasutajad on vanuses 31-40.

Nagu nimigi ütleb, on kuumutatav tubakas mõeldud kasutamiseks kuumutamise mitte põletamise teel. Kuumutatava tubaka kasutamiseks läheb vaja spetsiaalset seadet, milles tubakat kuumutatakse ning sellest tekkiv aur hingatakse sisse.

Mis pohjusel proovisid esimest korda kuumutatavat tubakat

“Tubaka kuumutamist peetakse võrreldes suitsetamisega vähem kahjulikumaks, sest sellega ei kaasne kahjuliku tõrva ja tubakasuitsu sissehingamist. Seepärast võib kuumutatava tubaka ja e-sigareti kasutamist pidada sarnaseks. Niisamuti on mitmed uuringud näidanud, et sarnaselt e-sigaretile võib ka kuumutatava tubaka abil edukalt suitsetamisest loobuda,” ütles MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti tegevjuht Ingmar Kurg.

Nikotiinitoodete kasutajate seas läbi viidud uuringus selgus, et kuumutatava tubaka kasutajatest 47% on endised suitsetajad. 38% kasutab küll kuumutatavat tubakat, kuid suitsetab tihti ka tavalisi sigarette. 15% ütles, et nad suitsetavad tavalisi sigarette harva. 75% praegustest ja endistest kasutajates ütles, et pärast kuumutatava tubaka kasutusele võtmist nende tervis paranes. 22% sõnul ei tundnud nad tervises mingeid muudatusi ning 3% sõnul muutus nende tervis kehvemaks.

e sigareti kasutajad suitsetamise kogemuse jargi

“Kui Eesti suitsetajate jaoks on kuumutatav tubakas veel üsna tundmatu, siis Jaapanis avanes suitsetajatel võimalus kuumutatava tubakat proovida juba seitse aastat tagasi. Selle seitsme aastaga on suur hulk Jaapani suitsetajaid kuumutatava tubaka abil suitsetamisest edukalt loobunud. Seda tõendab sealse tavaliste sigarettide müügi vähenemine 30% võrra ning kogu Jaapani tubakatoodete müügimahu vähenemine 13% võrra,” sõnas Ingmar Kurg.

Pooled Eesti kuumutatava tubaka kasutajates tarbivad ühes päevas keskmiselt kuni 15 tubakapulka. Veidi üle poole kasutajatest kulutab kuumutatavale tubakale ühes kuus keskmiselt üle 90 euro, 41% kulutab 30-90 eurot ning 7% piirdub kuni 30 eurose kuluga.

Uuringu alustamise ajal kuumutatava tubaka tooteid Eestis müügil ei olnud. Seetõttu oli suur hulk uuringus osalenutest ostnud kuumutatavat tubakat naaberriikidest, peamiselt Lätist (76%). 26% vastanutest oli kuumutatava tubaka tooteid ostnud salaturult ning 19% sõbra käest.

Täismahus on uuringu tulemused leitavad siin (pdf)
Üles