Tubakavabad nikotiini padjakesed
Nikotiinitoodete kasutajate seas läbi viidud uuringust selgus, et tubakavaba snusi kasutajateks on peamiselt 20. eluaastates mehed, kelle varasem suitsetamise kogemus piirdub keskmiselt 3-4 aastaga. Naisi on tubakavaba snusi kasutajates seas 22%. Suurem osa tubakavaba snusi kasutajatest elavad Harju- ja Tartumaal.

tubakavaba snusi kasutajad suitsetamise kogemuse jargi

Esimesel korral proovis tubakavaba snusi peamiselt huvi pärast 57% vastanutest, 28% seepärast, et olid varasemalt klassikalise snusi kasutajad. 26% nimetas täiendava põhjusena soovi proovida tubakavaba snusi abil suitsetamisest loobuda ning 21% soovi säästa tervist võrreldes tavaliste sigarettide suitsetamisega. 70% tubakavaba snusi kasutajatest on endised suitsetajad. 15% märkis, et lisaks tubakavaba snusi kasutamisele suitsetavad nad tavalisi sigarette, kuid harva. 7% tunnistas, et suitsetavad sageli. 8% tubakavaba snusi kasutajatest ütles, et nad ei ole kunagi suitsetanud.

“Kuigi tubakavaba snusi kasutajate seas on üsna palju inimesi, kes on tihti kõige julgemad uusi asju huvi pärast proovima, siis nende suitsetamise kogemus viitab pigem teadlikule otsusele. Tubakavaba snusi kasutamist suitsetamisest loobumiseks on seni veel vähe uuritud, kuid võimalik on paralleele tuua klassikalise snusiga, sest kasutusviis on sama. Rootsis on snusi ja selle abil suitsetamisest loobumist aastakümneid uuritud ning snusi kättesaadavust peetakse peamiseks põhjuseks, miks riigis on suitsetajaid kõigest 7%. Võimalik, et tubakavaba snusi kättesaadavus võib aidata Eestis vähendada suitsetajate osakaalu,” ütles NNA Suitsuvaba Eesti tegevjuht Ingmar Kurg.

Praegustelt ja endistelt kasutajatelt uuriti, kas nad märkasid oma tervises muutusi pärast tubakavaba snusi kasutusele võtmist. 64% ütles, et nemad muutusi tervises ei märganud. 6% sõnul muutus nende tervis kehvemaks, tuues näitena vererõhu tõusu ja kerge ärevuse, samuti kurdeti uimasuse ja suuhügieeni pärast. 30% märkis, et nemad märkasid tervises positiivseid märke pärast tubakavaba snusi kasutusele võtmist tuues välja, et hingamine paranes ning suitsetajale omane köha ja röga vähenes või kadus sootuks. Samuti toodi positiivsete nähtudena välja see, et jõudu ja energiat oli rohkem, taastusid lõhna-ja maitsemeeled ning võrreldes suitsetamisega paranes suuhügieen.

“Suitsetamisest loobumise järel märgatakse tihti esimesena seda, et hingamine ja maitsemeeled on taastumas ning köha ja röga on vähem. Seda kinnitab ka nende inimeste kogemus, kes loobusid suitsetamisest tubakavaba snusi abil. Samas leidis kinnitust see, et iga toode kõigile alati ei sobi, mistõttu tuleks leida sobivam viis suitsetamisest loobumiseks. Need, kes ei ole varem suitsetanud, võiksid üldse hoiduda nikotiinitoodete kasutamisest,” selgitas Ingmar Kurg.

Regulaarsed kasutajad kasutavad ühes päevas keskmiselt kuni 6 tubakavaba snusi padjakest. 39% kasutajatest kasutab padjakesi, milles on 20 mg/g nikotiini. 26% kasutab padjakesi, mille nikotiini sisaldus jääb vahemikku 15-19 mg/g, 27% kasutajatel vahemikku 10-14 mg/g ning 8% alla 9 mg/g. Tubakavaba snusi padjakesi soetatakse peamiselt tavalistest kauplustest ja e-sigareti poodidest. Sellele järgnevad ostud tubakavaba snusi müügile spetsialiseerinud kauplustest. Piiri tagant on tubakavaba snusi ostnud 7% ning mustalt turult ja sõbra käest 5%.

mitu tubakavaba snusi padjakest keskmiselt paevas tarbid

Ühes kuus kulutab 49% kasutajatest keskmiselt 30-90 eurot tubakavaba snusi ostmisele. 40% kulutab ühes kuus alla 30 euro ning 11% ütles, et nemad kulutavad kuus üle 90 euro tubakavabale snusile.

MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti poolt perioodil 03.12.2020-07.03.2021 läbi viidud nikotiinitoodete kasutajate uuringus osales 603 inimest, kellest 36%-l oli kogemus tubakavaba snusi kasutamisega.

Täismahus on uuringu tulemused leitavad siin (pdf)
Üles