Eesti e-sigareti kasutajate seas läbi viidud uuringust selgus, et peamiselt on tegemist endiste suitsetajatega. Seejuures on suurem osa e-sigareti kasutajatest mehed, vaid iga neljas on naine. Peamiselt ajendas neid e-sigaretti proovima soov katsetada selle abil suitsetamisest loobumist ja niimoodi oma tervist säästa.


e sigareti kasutajad suitsetamise kogemuse jargi

“Eesti e-sigareti kasutajad sarnanevad Suurbritannia e-sigareti kasutajatega. Mõlemad on enamasti endised suitsetajad ja e-sigareti juurde jõudsid nad soovist selle abil suitsetamisest loobuda. Küll aga eristab Eesti e-sigareti kasutajaid Suurbritannia saatusekaaslastest see, et meil ei käsitleta e-sigaretti jätkuvalt suitsetamisest loobumise vahendina ja sellest võimalusest ei taheta rääkida,” ütles NNA Suitsuvaba Eesti tegevjuht Ingmar Kurg.

Kuigi kõige enam on Eesti e-sigareti kasutajate seas 22-30-aastaseid (27%), siis võrreldes varasemate uuringutega on järjepanu kasvanud üle 40-aastaste osakaal. “Selle muutuse poolest hakkame üha enam sarnanema Saksamaale, kus just üle 40-aastased pikaajalised suitsetajad on teadlikult võtnud kasutusele e-sigareti, et selle abil esmalt suitsetamist vähendada ja lõpuks üldse loobuda,” selgitas Ingmar Kurg.

E-sigareti kasutamise mõju tervisele


37% praegustest ja endistest e-sigareti kasutajatest ütles, et nemad ei märganud pärast e-sigareti kasutusele võtmist muutusi oma tervises. 3% leidis, et nende tervis muutus kehvemaks tuues näiteks probleeme kehakaalu tõusu, higistamise, hingamise ja suuhügieeniga. 60% märkis seevastu, et nemad tundsid pärast e-sigareti kasutusele võtmist oma tervises paranemise märke.

Neist, kes märkisid, et nende tervis paranes, ütles 34%, et suitsetajale omane köha ja röga vähenes või kadus üldse. 31% tundsid, et neil on rohkem võhma ja jõudu ning sportlik vorm paranes. 26% tõi välja maitse- ja lõhnataju paranemise ning 25% sõnul paranes neil hingamine.

Milliseid muutusi märkasid e-sigareti kasutajad oma tervises pärast e-sigareti kasutusele võtmist?

E-vedelike isesegamine ja salaturult soetamine jätkuvalt levinud


58% e-sigareti kasutajates tunnistas, et nad on ostnud kõik e-sigareti vedeliku komponendid eraldi ja siis nendest endale e-vedeliku ise kokku seganud. “E-vedelike isesegamise suur osakaal näitab, et e-sigareti kasutajaid tubaka ja mentooli maitse ei rahulda ning nad tahavad suuremat valikut. Seejuures ei piirduta ainult meelepärase maitse lisamisega maitseta e-vedelikku, vaid lõplik e-vedelik segatakse ise eri komponentidest kokku,” selgitas Kurg. Valmis e-vedelikke, mis on maitseta või sisaldavad tubaka ja/või mentooli maitset, on soetanud 37% e-sigareti kasutajatest. 20% vastanutest ainult selliseid vedelikke tarbivadki.

Millisel kujul on e-sigareti kasutajad e-vedelikke ostnud?

Uuringust selgus, et kõigile e-sigareti kasutajatele e-vedelike isesegamine ja maitsestamine ei sobi. 7% endistest e-sigareti kasutajatest tunnistas, et maitsekeelu järel hakkasid nad taas suitsetama. “Seades rumalaid piiranguid suitsetamisest loobuda aitavatele toodetele võib tulemuseks olla hoopis vastupidine. Kõige markantsem on San Francisco näide, kus suitsetamist sooviti vähendada e-sigarettide keelamisega, kuid keelu tulemusena kasvas hüppeliselt suitsetajate arv,” kirjeldas Ingmar Kurg.

E-sigareti kasutajatest 71% märkis, et nad on ostnud endale e-vedelikke e-sigareti kauplusest. Seejuures 44% kasutajatest oma e-vedelikud ainult e-sigareti kauplustest ostavadki. Ülejäänud kasutavad ka muid lahendusi, sealhulgas märkis 26%, et nemad soetavad e-vedelikke sõbra käest või mustalt turult. Pandeeemia tõttu kehtestatud piirangutest hoolimata soetab 19% kasutajates endale e-vedelikke piirikaubandusest.

“Suur isesegamine ja mustalt turult ostmine on seotud täiendavate riskidega. 1. aprillist kehtima hakanud e-vedelike aktsiisi kogumise peatamise tulemusena võiks mõnevõrra isesegamise ja musta turu osakaal väheneda. Siiski suurt isesegamise kadumist oodata ei ole, sest endiselt kehtib Eestis maitsestatud e-vedelike (välja arvatud tubaka ja mentooli maitse) müügi keeld, mistõttu ei ole suurel hulgal e-sigareti kasutajatel jätkuvalt võimalik soetada endale meelepärase maitsega laboratoorselt kontrollitud ja Euroopa Liidu nõuetele vastavaid e-vedelike,” rõhutas Ingmar Kurg.

Igapäevase tarbimise osas suuri muutusi võrreldes varasemate uuringutega ei ilmnenud. Pooled e-sigareti kasutajad tarbivad päevas kuni 6 ml e-vedelikku ning 80% kõigist e-sigareti kasutajates tarbib päevas kuni 10 ml e-vedelikku. Väiksema igapäevase tarbimisega e-sigareti kasutajad on need, kes soetavad e-vedelikke ainult e-sigareti kauplustest.

Nikotiini sisaldus Eesti e-sigareti kasutajate e-vedelikes on pigem tagasihoidlik. 30% tarbib e-vedelikke, milles on 6 mg/ml nikotiini ning 29% vedelikke, milles nikotiini 3 mg/ml. Maksimaalne lubatud nikotiini kogus on 20 mg/ml ning selliseid vedelikke kasutab ainult 2% kasutajates, 80% kasutajates tarbib e-vedelikke mille nikotiini sisaldus on kuni 10 mg/ml.

MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti poolt perioodil 03.12.2020-07.03.2021 läbi viidud uuringus osales 567 inimest, kellel oli kogemus e-sigareti kasutamisega. Neist 70% olid regulaarsed e-sigareti kasutajad, 20% endised e-sigareti kasutajad ning 10% oli e-sigarette proovinud mõned korrad.

Täismahus on uuringu tulemused leitavad siin (pdf).
Pilt: Sarah J. , Pixabay
Üles