E-sigarettide, tubakavaba snusi  ja kuumutatava tubaka  kasutajate uuring  2021
MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti viis perioodil 03.12.2020-07.03.2021 läbi uuringu e-sigareti, tubakavaba snusi ja kuumutatava tubaka kasutajate seas. Uuring viidi läbi veebis ning uuringus osalemise üleskutset aitasid head inimesed levitada nii sotsiaalmeedias, erinevatel veebilehtedel kui ka kogukondade ja kaupluste infokirjades. NNA Suitsuvaba Eesti tänab siiralt kõiki, kes aitas küsimustiku levitamisele kaasa.

Uuringus osales 603 inimest, kellest 72% olid mehed ja 28% naised. Elukoha järgi oli kõige enam uuringus osalejaid pärit Tallinnast (30%), Harjumaalt (17%), Tartumaalt (12%) ja Tartu linnast (10%). Järgnesid Pärnumaa (5%), Lääne-Virumaa (4%) ja Viljandimaa (4%). Ülejäänud maakondade elanikud moodustasid kõigist vastajatest 3% või vähem.

Uuringus osalenutest kõige suurema osa moodustasid vastajad vanuses 22-30, moodustades kõigist vastajates 29%. Neile järgnesid vastajad vanuses 31-40, kes moodustasid 27% kõigist vastanutest. 18-21-aastased moodustasid 22% kõigist vastanutest, 41-50-aastased 14% ja 51-60-aastased 8%. Uuringus osalenute seast moodustasid 1% inimesed, kel eluaastaid 61 või rohkem.

Kõige enam oli vastajate seas neid, kel oli kogemusi e-sigareti kasutamisega, järgnesid inimesed, kellele oli kogemusi tubakavaba snusi ja kuumutatava tubaka kasutamisega. Osad uuringus osalenud olid vastava toote regulaarsed kasutajad, teised olid neid varem kasutanud ning kolmandate kogemus piirdus mõne kasutuskorraga.

Tutvu uuringu tulemustega siin (pdf)
ja saa teada, kes on Eesti e-sigareti, tubakavaba snusi ja kuumutatava tubaka kasutajad, millised on nende tarbimisharjumused ning mida nad neist toodetest arvavad.

Suur tänu kõigile uuringus osalenutele!

NNA Suitsuvaba Eesti
Üles