Hiljuti avaldatud kordusuuring kinnitab, et e-sigareti auru mõju kopsudele on kordades väiksem kui tavaliste sigarettide suitsul. Kordusuuringu tulemused kattuvad Briti Kopsu Fondi nõuannetega ja kajastavad miljonite kasutajate reaalses elus kogetut.

Kordusuuringu tulemused ei ole üllatavad, sest e-sigareti auru analüüs näitab, et selles on palju vähem ja väiksemas koguses kemikaale kui sigaretisuitsus.

Uuringus leiti, et paljud uuringud on halvasti kavandatud ja tulemused võivad olla eksitavad. Oluline on märkida, et paljud rakkude ja loomade uuringud ei võrdle veipimist ja suitsetamist ning nende tulemused on raskesti tõlgendatavad. Selle tulemuseks on palju sensatsioonilisi kuid petlikke uudiseid.

Inimuuringud

Inimuuringud pakuvad kõige olulisemaid andmeid veipimise mõju kohta hingamisteedele. Inimuuringud kinnitavad, et veipimine ei põhjusta tõenäoliselt olulisi tervisekahjusid tavapärasel kasutamisel. Mitmed uuringud on näidanud, millist kasu saavad suitsetajad, kui nad lähevad üle e-sigareti kasutamisele.

Rakkude ja loomade uuringud

Kordusuuringu autorite sõnul ei ole rakkude ja loomade uuringud parimad variandid e-sigareti kasutamise mõjude analüüsimiseks ning nende uuringute väärtus on piiratud. Annustamine ja kokkupuude e-sigareti auruga ei vasta taolistes uuringutes sageli inimeste tavapärasele käitumisele. Lisaks ei võrrelda paljudes uuringutes omavahel e-sigareti auru ja sigaretisuitsu mõju, mistõttu on tulemusi raske tõlgendada.

Uuringutest, milles vaadatakse e-sigareti vedeliku mitte e-sigareti auru mõju rakkudele, on vähe kasu. Need uuringud ei kirjelda tavapärast kasutust ning nende uuringute asjakohasus on küsitav.

Kordusuuring viidi läbi rahvusvahelise teadlaste rühma poolt, keda juhtis professor Riccardo Polosa ning uuring avaldati teadusajakirjas Expert Review of Respiratory Medicine.

Allikas: Austraalia Tubakakahjude Vähendamise Assotsiatsioon
Üles