Hiljutine uuring tõstatas mure nagu leiduks e-sigareti vedelikes toksilises koguses maitse- ja lõhnaaineid. Tunnustatud kardioloog ja suitsetamisvastane teadlane dr Konstantinos Farsalinos kordas uuringut, et mõõta e-vedelikes sisalduvate maitse- ja lõhnaainete sisaldust vastavalt Euroopa Liidu tubakadirektiivis kehtestatud nõuetele.

Algses uuringus vaadati ainult seda, milliseid aineid e-sigareti vedelikes leidub ning kas need on kantud toksiliste ainete nimekirja. Dr Farsalinos heitis algsele uuringule ette, et selles ei arvestatud ainete koguseid vedelikes, mistõttu ei saa anda hinnangut e-sigareti vedelike mürgisuse kohta nagu seda tehti. Selliselt võiksime inimesi hoiatada ka paljude toiduainete eest, sest need sisaldavad samu aineid, kuigi väikeses koguses.

Euroopa Liidus on kehtestatud piirnormid, mille järgi hinnatakse, millisest kogusest alates on aine inimese jaoks mürgine. Seda arvesse võttes viidi dr Farsalinose eestvedamisel läbi kordusuuring, millest selgus, et ainult ühes e-sigareti vedelikus oli ühte ainet lubatust rohkem, mistõttu võib seda pidada mürgiseks. Ülejäänud e-sigareti vedelikud sisaldasid toksiliste ainete nimekirja kantud aineid piirnormist vähem, mistõttu ei kujuta need endast inimestele ohtu.

Toksiliste ainete nimekirja on kantud erinevaid maitse- ja lõhnaaineid, mida kasutatakse laialt ka toiduainetööstuses. Kokkupuude antud ainetega võib teatud kogusest alates põhjustada näiteks naha või hingamisteede ärritust. Euroopa Liidu tubakadirektiivi järgi läbivad kõik e-sigareti vedelikud kohustusliku laboratoorse kontrolli, et tagada vedelike ohutus.

Eestis on alates 2019. aasta 1. juulist keelatud maitse- ja lõhnaaineid sisaldavate e-sigareti vedelike müük. Seetõttu on maitsestajad müügil eraldi, kuid Euroopa Liidu tubakadirektiivi järgi ei kehti neile kohustuslik laboratoorne kontroll. See tähendab, et Eesti riik on teadlikult seadnud e-sigareti kasutajad ohtu.


Allikas: Harm Reduction Journal
Pilt: https://www.vapingpost.com
Üles