Debatt tubakatoodete ja nikotiini reguleerimise üle on rahvatervise ekspertide seas muutunud üha intensiivsemaks seoses e-sigarettide ja kuumutatava tubaka suurema levikuga. Värskelt avaldatud teadusartiklis uuriti taoliste debattide kontuure ja vajadust kaasata elanikkonna arvamust taoliste toodete osas.

Artikli autorid tõid välja vastuolu, et kuigi teadlased nõustuvad sellega, et e-sigareti kasutamine võib olla vähem kahjulik kui tavalise sigareti suitsetamine, siis tubakatoodete reguleerijad on jagunenud kaheks – kuidas või kas üldse rääkida tubaka- ja nikotiinitoodete suhtelistest riskidest.

Artiklis toodi välja, et rahvatervise kampaaniate väljatöötamisel ei võeta sageli arvesse tubaka- ja nikotiinitooteid kasutavate inimeste arvamusi. Seetõttu ei võta kasutajad praeguseid rahvatervise kampaaniaid tõsiselt. Uuringust selgus, et suitsetajad ja suitsetajate lähedased soovivad täpset ja põhjalikku teavet tubaka ja nikotiini asendustoodete ning nende suhtelise kahju kohta.

Täpse info puudumine või selle varjamine põhjustab tõsiseid tagajärgi. See tähendab, et inimesed ei saa teha teadlikke valikuid oma terviseriskide maandamiseks ega teha kasulikke ettepanekuid poliitika kujundamisse. Info varjamine tekitab umbusku rahvatervise organisatsioonidesse.

Artikli autorid toovad välja, et usalduse suurendamiseks peavad rahvatervisega tegelevad asutused arendama usalduslikke suhteid kogukondadega, kelle heaks nad peavad töötama ning seejuures rääkima tõeselt tubaka- ja nikotiinitoodete kohta.

Artikli autorid märgivad, et rahvatervise debattides arutatakse väga palju, kas rahvatervise kahjude vähendamine on hea viis tubakast rääkimiseks. Autorid leiavad, et sõltumata sellest, kummale poolele rahvatervise eksperdid jäävad, peavad inimesed saama usaldada rahvatervise asutustest pärinevat infot, sealhulgas teavet tubaka- ja nikotiinitoodete suhteliste kahjude osas.

Allikas: Rachelle Annechino et al, Truth Telling about Tobacco and Nicotine, International Journal of Environmental Research and Public Health (2019). DOI: 10.3390/ijerph16040530
Üles