Suitsetamise kahjulikku mõju luudele on teadusuuringutega tõestatud, kuid passiivse suitsetamise mõju mittesuitsetajate luumurdude riskile on palju vähem uuritud. Lõuna-Korea teadlased analüüsisid 4843 mittesuitsetajat, vanuses 40-69 aastat, kes osalesid aastatel 2001-2018 Korea genoomi- ja epidemioloogiauuringus.

Osalejad jaotati kolme rühma. Esimeses rühmas olid need, kes passiivse suitsetamisega kokku ei puutunud. Teises rühmas olid need, kes puutuvad passiivse suitsetamisega kokku aeg-ajalt. Kolmandas rühmas olid need, kes puutuvad passiivse suitsetamisega kokku sageli.

Uuringust selgus, et kokkupuude passiivse suitsetamisega tõstab luumurru riski. Seda isegi siis, kui võtta arvesse kõiki teisi luumurru riske.

Seejuures tuvastasid teadlased, et kõrge luumurru risk esines just nende mittesuitsetajate hulgas, kes puutusid passiivse suitsetamisega kokku sageli.

Kõige suurem on luumurru risk nende inimeste hulgas, kes puutuvad passiivse suitsetamisega kokku sageli. Harv kokkupuude passiivse suitsetamisega ei tõsta luumurru riski oluliselt, kuid avaldab negatiivset mõju teistele terviseriskidele.

Allikas: JBMR Plus, DOI 
Foto: cottonbro studio

Ahn J, Park HS, Cho SJ, Baek S, Rhee Y, Hong N. Association of secondhand smoke with fracture risk in community-dwelling nonsmoking adults in Korea. JBMR Plus. 2024 Jan 21;8(2):ziae010. doi: 10.1093/jbmrpl/ziae010. PMID: 38505531; PMCID: PMC10945720.
Üles