E-sigaretid võivad olla kasulikud rahvatervisele, kui nende abil õnnestub tõhusalt suitsetamisest loobuda. Tõendid näitavad, et e-sigareti kasutamise sagedus on tõenäoliselt oluline suitsetamisest loobumise edukuse ennustaja, mistõttu uurisid teadlased seoseid e-sigareti kasutamise sageduse ning suitsetamise vähendamise ja suitsetamisest loobumise vahel Austraalia täikasvanud suitsetajate seas 2019. aastal.

Võrreldes e-sigaretti kasutavaid ja mittekasutavaid suitsetajaid, leidsid teadlased, et igapäevaste e-sigareti kasutajate seas leiab suurema tõenäosusega neid, kes on suitsetamist vähendanud. Samuti leidus igapäevaste e-sigareti kasutajate seas rohkem neid, kes olid suitsetamisest loobunud. Suitsetamise vähendamine ja suitsetamisest loobumine juhusliku e-sigareti kasutamise korral ei erinenud oluliselt sellest, kui suitsetaja e-sigaretti ei kasutanud.

Uuringu autorid leidsid kokkuvõttes, et igapäevastel e-sigareti kasutajatel õnnestub suitsetamist vähendada ja suitsetamisest loobuda suurema tõenäosusega kui nendel suitsetajatel, kes e-sigaretti ei kasuta.

Uuringuks kasutati 2019. aasta Austraalia riikliku leibkonnauuringu andmeid (valim 22 015), mille hulgas oli 3868 täiskasvanut suitsetajat. Uuringu viisid läbi Queenslandi ja New South Walesi ülikoolide teadlased.

Austraalias aitab sobiva e-sigareti välja valida perearst, suitsetamisest loobumise nõustaja või apteeker. Alates 1. oktoobrist 2021 väljastavad arstid e-sigareti kasutamiseks retsepte.

Allikas: Teadusajakiri Addictive Behaviors
DOI: https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107217
Foto: Srikant Sahoo, Unsplash
Üles