Inglismaa arstid võivad suitsetamiskahjude vähendamiseks pakkuda suitsetajatele e-sigarette, kuid paljud arstid tunnevad end seda tehes ebamugavalt. Teadlased uurisid, milline on arstide ja patsientide arusaam e-sigareti kasutamisest suitsetamisest loobumiseks.

Võimalike riskide osas valmistas arstidele ebamugavust, et nad pakuvad suitsetamisest loobumiseks toodet, mille pikaajalisi riske on küll uuritud, kuid mitmetes aspektides on need veel teadmata. Sarnane kõhklus oli levinud ka patsientide seas, mistõttu eelistasid mitmed patsiendid jääda tavaliste sigarettide suitsetamisega seotud teadaolevate riskide juurde ja jätkata suitsetamisega.

Arstid tõid välja, et nende tajus kaasneb e-sigarettide soovitamisega ühiskonna halvakspanu ning patsiendid võivad arsti soovitust käsitleda kui ravimiretsepti väljakirjutamist. Patsiendid seevastu ei pidanud e-sigareti soovitamist võrdväärsena retsepti kirjutamisena ning nende meelest ei kaasne selle soovituse andmisega ka kellegi halvakspanu.

Uuringust selgus ka, et nii arstid kui ka patsiendid käsitlevad e-sigarette kui suitsetamisest loobumise vahendeid ning peavad suitsetamisest loobumist edu märgiks. Samas takistavad e-sigarettide kui suitsetamisest loobumise abivahendite laialdasemat kasutuselevõttu varasemad tõekspidamised suitsetamisest loobumise teemadel ja teadmatus e-sigarettide pikaajalise kasutamise mõjude osas.

Uuring viidi läbi Inglismaa perearstikeskustes ning uuringus osales 11 arsti ja 21 patsienti. Teadlased uurisid, milline on arstide ja patsientide kogemus e-sigareti pakkumisega suitsetamisest loobumiseks, kas ja kuidas on muutunud nende suhtumine e-sigaretti ja mida arvavad kahjude vähendamise lähenemisviisi rakendamisest.

Allikas: Addiction
DOI: https://doi.org/10.1111/add.15760
Üles