E-sigaretid on kujunenud Šveitsis enim levinud suitsetamisest loobumise vahendiks – oluline roll on selles e-sigareti kauplustel. Šveitsi teadlased uurisid, millist nõu kauplustes klientidele antakse.

Teadlased pöördusid e-sigareti kaupluste juhatajate poole, paludes täita küsimustik, milles küsiti vastaja enda suitsetamise ja e-sigareti kasutamise kogemuse kohta ning milliseid soovitusi ta annaks klientidele, kelle kirjeldused olid teadlased koostanud. Samuti uuriti, kas e-sigareti kaupluste töötajad teevad koostööd tervishoiutöötajatega.

Uuringus osales 70 e-sigareti kaupluse juhti 130 kutsutust. Enamasti olid kaupluste juhatajateks mehed ja enamasti oli tegu endiste suitsetajatega, kes olid suitsetamisest e-sigareti abil loobunud. Juhatajad vastasid küsitluses, et nad on aidanud klientidel leida sobiv seade ning maitse ja nikotiinisisaldusega e-vedelik. Samuti on nad andnud nõu, kuidas e-sigareti abil suitsetamisest loobuda. Lisaks on juhatajad koolitanud kliente e-sigarettide hoolduse ja ohutuse teemal.

Kaupluste juhatajatelt küsiti, millega soovitaksid nad kõrge nikotiinisõltuvusega suitsetajal alustada suitsetamisest loobumist. Enamik (60,3%) soovitas kõrge nikotiinisõltuvusega suitsetajal alustada e-sigareti kasutamist võimalikult kõrge nikotiinisisaldusega e-vedelikest (15–20 mg/ml). Küll aga ei olnud juhatajate seas konsensust, millist liiki seadme võiks esmasel proovimisel kasutusele võtta.

Juhatajate seas ei olnud ühtsest nägemust, millist e-sigaretti või e-vedelikku soovitada kliendile, keda vaevab mõni tervisehäda. Sellistel juhtudel soovitasid juhatajad pöörduda nõu saamiseks arsti poole. Uuringust selgus, et 50% juhatajatest oli oma töös suunanud klienti arsti juurde. Samal ajal tõi suur hulk (76,5%) juhatajatest välja, et nende poole on pöördunud kliendid, kes tulid e-sigareti kauplusesse arsti soovitusel. Kolmandikul juhatajatest oli varasemast kogemus, kui kliendid olid e-sigareti kauplusesse pöördunud õdede, apteekrite, psühholoogide või suitsetamisest loobumise nõustaja soovitusel.

Uuringust selgus, et vaid väike osa (10,6%) e-sigareti kaupluste juhatajatest olid osalenud e-sigarettide ja suitsetamisest loobumise teemalistel koolitustel. Tegemist oli välisriikides toimunud koolitustega, kuna Šveitsis selliseid koolitusi e-sigareti kaupluste töötajatele ei pakuta. Samas tahaks suur hulk (78,8%) kaupluste juhatajatest sellisel koolitusel osaleda.

Uuringu autorid tõdesid, et tihedam koostöö e-sigareti kaupluste juhtide ja tervishoiutöötajate vahel võiks olla kasulik suitsetajatele, kes soovivad suitsetamisest loobuda e-sigareti abil. Suurem koostöö võimaldaks olemasolevate kogemuste pinnalt välja töötada veel paremad soovitused, mis hõlbustaks suitsetajatel edukalt suitsetamisest loobuda. Uuringu autorid soovitavad Šveitsi riigil välja töötada vastavad programmid, kus erinevad osapooled saaksid oma kogemusi vahetada ja ühised soovitused välja töötada.

Allikas: International Journal of Environmental Research and Public Health
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph182010861
Üles