Kuni pooltel sigaretisuitsetajatel võib uni katkeda, sest nad tunnevad suurt vajadust suitsetada üks sigaret. Teadlased uurisid, miks und rikkuv suitsetamissoov võib tekkida?

Und segavat suitsetamise soovi on seostatud sellega, et suitsetamisest loobumine on pooleli jäänud, suitsetajal on kliiniline uneraskus või mõni muu terviseprobleem. Kuigi teaduskirjanduses on sellist käitumist seostatud sageli nikotiinisõltuvusega, siis kuni 85% suitsetajatest, kes on ärganud öösel suitsetamissoovi tõttu, on pidanud põhjuseks midagi muud.

Hiljuti avaldatud uuringus otsisid teadlased seoseid nikotiinisõltuvuse, psühholoogilise stressi, tajutava stressi ja öise suitsunälja tõttu ärkamise vahel. Uuringus osales 351 täiskasvanud suitsetajat, kes täitsid enesehinnangu uuringu ja andsid proovi kotiniini hindamiseks. Kotiniini taseme järgi saab hinnata nikotiini sisaldava toote tarbimist.

Uuringust selgus, et nii nikotiinisõltuvus, psühholoogiline stress kui ka tajutav stress olid kõik seotud und katkestava suitsetamissooviga. Kõige otsesem oli seos psühholoogilise stressi ja öösel äratava suitsetamissoovi vahel.

Samas ei leitud seost kotiniini taseme ja und katkestava suitsetamissoovi vahel, mis tekitas teadlastes arusaamatust - ärgatakse ju ometi üles suitsetamissoovi tõttu. Kui kotiniini taseme muutus ei põhjusta ärkamist, peab nikotiinisõltuvuse põhjustatud ärkamisel olema teised põhjused. Teadlased peavad vajalikuks seda edasi uurida.

Teadusajakiri Behavioral Sleep Medicine
DOI: https://doi.org/10.1080/15402002.2021.1992408
Pilt: Free-Photos, Pixabay
Üles