Kuumutatava tubaka toodete levik on muutnud tubakaturgu ja hakanud tasahilju põletatavat tubakat välja tõrjuma. Aga, kes on kuumutatava tubaka tooteid kasutama hakanud ja mis neid ühendab? Teadlased uurisid seda Kanada, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide ja Austraalia näitel.

Uuringus selgus, et kuumutatava tubaka tooted on kasutusele võtnud pigem nooremad suitsetajad ja e-sigareti kasutajad. Kui kuumutatava tubaka kasutajate keskmine vanus oli 31, siis suitsetajate ja e-sigareti kasutajate keskmine vanus oli uuringute kohaselt 44,4 eluaastat. Kuumutatava tubaka toodete kasutajaid ühendas see, et suurem osa neist oli pigem kõrgema sotsiaalmajandusliku taustaga.

Kuumutatava tubaka tooteid kasutas igapäevaselt 40,3% nende kasutajatest, 59,7% kasutas tooteid harvem. Enamik kuumutatava tubaka toodete kasutajatest (90,5%) olid samaaegselt ka tavaliste sigarettide suitsetajad või kasutasid e-sigaretti. 9,5% kuumutatava tubaka toodete kasutajatest olid suitsetamise või e-sigareti kasutamise lõpetanud.

Kuumutatava tubaka tooteid kasutasid sagedamini suitsetajad, kellel oli plaanis kuue kuu jooksul suitsetamine maha jätta või kes olid viimase pooleteise aasta jooksul proovinud suitsetamisest loobuda. Kuumutatava tubaka toodete kasutamine oli sagedasem nende e-sigareti kasutajate seas, kes tundsid, et e-sigaret siiski ei rahulda nende vajadust.

Uuringu autorid tõid välja, et Kanada, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide ja Austraalia kuumutatava tubaka kasutajad on oma taustalt sarnased Jaapani ja Lõuna-Korea kuumutatava tubaka kasutajatega. Jaapanis ja Lõuna-Koreas on kuumutatava tubaka turule jõudmise järel vähenenud drastiliselt tavaliste sigarettide suitsetamine, sellest saab lähemalt lugeda siit.

Oxford Academic
DOI https://doi.org/10.1093/ntr/ntab217
Üles