Suitsetamisest loobumine on parim, mida suitsetaja saab oma tervise heaks teha. Möödunud aastal Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi elanike seas läbi viidud uuringus selgitati välja, kui paljud suitsetavad, kes proovivad suitsetamisest loobuda ning mille abil nad proovivad suitsetamisest lahti saada.

Uuringust selgus, et keskmiselt suitsetab 23% eurooplastest. Kõige vähem on suitsetajaid Rootsis (7%), Madalmaades (12%) ja Ühendkuningriigis (12%). Kõige enam on suitsetajaid Kreekas (42%), Bulgaarias (38%) ja Horvaatias (36%).

erobarometer smokers countr

Uuringust nähtub, et 53% suitsetajatest on proovinud suitsetamisest loobuda. Uuringule eelneva aasta jooksul oli suitsetamisharjumusest proovinud lahti saada 15% suitsetajatest. 38% suitsetajatest olid proovinud suitsetamisest loobuda enam kui aasta tagasi.

Kuna suitsetamisest loobumine võib osutuda keeruliseks, siis uuriti, milliseid suitsetamisest loobumist soodustavaid võimalusi on eurooplased kasutanud. 76% olid ette võtnud kõige keerukama suitsetamisest loobumise viisi ehk nad ei kasutanud ühtegi abivahendit ega pöördunud nõustaja poole. Varasemate uuringute kohaselt õnnestub selliselt edukalt suitsetamisest loobuda vaid 4% proovinutest. Seetõttu on kasulik valida välja mõni suitsetamisest loobumist soodustav võimalus.

Kõige rohkem kasutasid suitsetamisest loobumise võimalusi Austria suitsetajad (48%). Järgnesid Rootsi, Ühendkuningriigi ja Taani suitsetajad (võrdselt 34%) ning Iirimaa (33%) ja Prantsusmaa suitsetajad (31%). Kõige vähem kasutati suitsetamisest loobumise võimalusi Bulgaarias ja Horvaatias (mõlemas 12%) ning Sloveenias (13%).

Kes mida suitsetamisest loobumiseks kasutas?

Euroopa suitsetajatest 13% kasutas suitsetamisest loobumiseks apteegitooteid nagu nikotiininätsu ja –plaastrit. 12% kasutas e-sigaretti, 6% nõustamisteenust, 2% kuumutatava tubaka tooteid, 1% huuletubakat või tubakavaba snusi. 9% suitsetajatest kasutas korraga ka mitut võimalust, käies näiteks suitsetamisest loobumise nõustaja juures ja kasutades e-sigaretti. Eesti suitsetajatest kasutas suitsetamisest loobumiseks 13% apteegitooteid, 7% e-sigaretti, 3% nõustamisteenust, 2% huuletubakat või tubakava snus ning 1% kuumutatava tubaka tooteid.

Apteegitooteid kasutasid suitsetamisest loobumiseks kõige sagedamini Soome, Austria ja Ühendkuningriigi suitsetajad (võrdselt 24%). Kõige vähem kasutati apteegitooteid Kreekas (3%), Küprosel ja Horvaatias (mõlemas 4%).

E-sigareti võtsid suitsetamisest loobumiseks kasutusele kõige sagedamini Iirimaa (21%), Prantsusmaa (19%) ja Ühendkuningriigi (18%) suitsetajad. Kõige harvem leidis e-sigaret suitsetamisest loobumise vahendina kasutust Portugalis ja Rootsis (mõlemas 2%) ning Sloveenias ja Lätis (mõlemas 3%).

Suitsetamisest loobumise nõustamisel käisid kõige enam Malta (23%) ja Austria (16%) suitsetajad. Kõige vähem külastasid suitsetamisest loobumise nõustajaid Bulgaaria, Leedu ja Küprose suitsetajad (võrdselt 1%).

Kuumutatava tubaka tooteid kasutasid suitsetamisest loobumiseks kõige sagedamini Küprose (9%), Itaalia (8%) ning Tšehhi, Slovakkia ja Leedu (võrselt 6%) suitsetajad. Kõige vähem leidsid kuumutatava tubaka tooted kasutamist suitsetamisest loobumisel Rootsis, Madalmaades ja Prantsusmaal (kõigis alla 1%). Seejuures mõjutab tulemust asjaolu, et kuumutatava tubaka tooted ei olnud kõigis riikides müügil. Eestis jõudsid need müügile 2020. aasta detsembris.

Huuletubaka ja tubakavaba snusi kasutamisel suitsetamisest loobumiseks paistab kõige enam silma Rootsi. Seal on 24% suitsetajatest just neid tooteid suitsetamisest loobumiseks kasutanud. Järgnesid Itaalia ja Austria suitsetajad (mõlemas 4%). Huuletubaka osas tuleb silmas pidada, et Euroopa Liidus on selle müük lubatud ainult Rootsis, ka Ühendkuningriigis ei ole lubatud huuletubakat müüa. Tubakavaba snus on müügil umbes pooltes Euroopa Liidu riikides, mistõttu ei ole see paljudele suitsetamisest loobumisele mõelnud suitsetajatele kättesaadav olnud.

Allikas: Eurobaromeeter 
Foto: Jakob Braun, Unsplash
Üles