Teadlased uurisid, kas elektroonilised sigaretid aitavad inimestel suitsetamisest loobuda ja kas sellisel viisil e-sigarettide kasutamisel on soovimatuid kõrvalnähte? Vastuse saamiseks analüüsiti 61 teadusuuringut, milles osales kokku 16 759 suitsetajat.

Analüüsimisel selgus, et nikotiiniga e-sigarettide kasutamisel õnnestub suitsetamisest vähemalt kuueks kuuks lahti saada suurema tõenäosusega kui kasutades nikotiini asendusravi tooteid. Samuti on nikotiiniga e-sigarettide kasutamine efektiivsem suitsetamisest loobumise viis kui nikotiinivabade e-sigarettide kasutamine.

Tulemuste kohaselt on e-sigarettide kasutamine suitsetamisest loobumiseks mõjusam kui ainult nõustamisel käimine, rääkimata nõustamisel mittekäimisest.

Mitmete uuringute analüüsimisel selgus, et iga 100 inimese kohta, kes võtavad suitsetamisest loobumiseks kasutusele nikotiiniga e-sigareti, õnnestub edukalt loobuda 9-14 inimesel. Nikotiini asendusravi toodete nagu nikotiininätsude ja -plaastrite puhul osutusid edukaks 6 inimest 100st. Nikotiinivabade e-sigarettide puhul 7 inimest 100st. Ainult nõustamist kasutanutest või mitte midagi kasutanutest suutis 100 inimese kohta edukalt suitsetamisest loobuda 4 inimesel.

Kõrvalmõjude osas jäid teadlased ebakindlaks, kas e-sigarettide ja nikotiini asendusravi toodete võimalikud kõrvalnähud üksteisest erinevad. Võimalikeks kõrvalnähtudeks on kurgu ja suu ärritus, peavalu, köha ja iiveldus.

Teadlased tõid välja, et e-sigarettide osas on vaja läbi viia täiendavaid uuringuid, sest seadmed ja nende tehnoloogiad arenevad kiiresti.

Allikas: Cochrane Libary
Üles