Hindamaks uute nikotiinitoodete mõju rahvatervisele, on vaja teavet nende kasutamise kohta erinevate inimeste seas. Ühendkuningriigi teadlased uurisid uute nikotiinitoodete kasutamist täiskasvanud suitsetajate, veipijate ning neist loobunute seas.

Uuringuga sooviti välja selgitada:
  1. Milline on inimeste teadlikkus kuumutatavast tubakast ja nikotiinipatjadest. Kui paljud on neid tooteid proovinud ja kui paljud on praegused kasutajad?
  2. Millised ühised tunnused on uusi nikotiinitooteid proovinud inimestel?
  3. Mis põhjustel kuumutatavat tubakat prooviti ja milline oli kasutajakogemus võrreldes suitsetamisega?
  4. Millised ühised tunnused on kuumutatava tubaka vastu huvi tundnud isikutel?
Kuumutatava tubaka toodetest olid teadlikud 34,8% vastanutest, nikotiinipatjadest olid teadlikud 15,9%. Uuringus osalenutest 3,2% olid kuumutatava tubaka praegused kasutajad, nikotiinipatjade praeguseid kasutajaid oli 2,7%. Uusi nikotiinitooteid proovinute seas olid peamiselt alla 45-aastased ja Londoni piirkonnas elavad inimesed. Samuti oli peamiselt tegemist inimestega, kes on suitsetajad või kasutavad e-sigaretti.

79,8% kuumutatavat tubakat proovinutest ütles, et nad proovisid uut toodet huvi pärast. 70,8% nimetas kuumutatava tubaka proovimise põhjusena selle, et see lõhnab paremini kui tavalised sigaretid. 69,4% tõi välja, et kuumutatava tubaka kasutamisel ei teki suitsu.

Kuumutatavat tubakat proovinutest 29% leidsid, et uut toote kasutajakogemus oli võrreldes suitsetamisega parem. 43% jaoks oli kasutajakogemus samaväärne. 25,4% jaoks ei olnud uue toote proovimise kogemus samaväärne suitsetamise kogemusega.

Kuumutatava tubaka vastu väljendas huvi 48,5% vastanutest. Huvi oli suurem alla 65-aastaste, suitsetajate ja veipijate hulgas.

Uuringu järelduses toodi välja, et nikotiinitooteid kasutanud inimestest vähesed kasutavad kuumutatavat tubakat ja nikotiinipatju. Samas oli kuumutatava tubaka kasutajakogemus ja huvi nende toodete vastu märkimisväärne. Küll aga leidsid autorid, et tulenevalt uute nikotiinitoodete vähesest kasutamist ei saa neil olla suurt mõju rahvatervisele.

Allikas: International Journal of Environmental Research and Public Health 
Pilt: Arek Socha, Pixabay
Üles