Hiljuti avaldatud iga-aastasest uuringust selgus, et aasta jooksul on Suurbritannias rohkem inimesi hakanud e-sigarette kasutama, seejuures on e-sigareti kasutajate seas kasvanud endiste suitsetajate osakaal. Uuringu viis läbi rahvatervise organisatsioon Action on Smoking and Health (ASH).

E-sigarettide kasutamine ja teadlikkus
 • Kui 2020. aastal e-sigareti kasutajate osakaal mõnevõrra vähenes, siis 2021. aastaks oli see kasvanud taas 7,1%-ni, mis on sama palju kui 2019. aastal. Hinnanguliselt on Suurbritannias 3,6 miljonit e-sigareti kasutajat.
 • Ligi kaks kolmandikku (64,6%) praegustest e-sigareti kasutajatest on endised suitsetajad ja nende osakaal e-sigareti kasutajate hulgas on järjepidevalt kasvanud. Samal ajal on vähenenud nende inimeste osakaal, kes paralleelselt kasutavad e-sigaretti ja suitsetavad tavalisi sigarette, moodustades 2021. aastal 30,5% e-sigareti kasutajatest.
 • Täiskasvanud suitsetajate osakaal, kes ei ole kunagi e-sigaretti proovinud, jätkab aeglast vähenemist, olles 2021. aastal jõudnud 30,1%-ni.
 • Vähem kui 1% mitte kunagi suitsetanud inimestest on praegu e-sigareti kasutajad, moodustades 4,9% kõigist e-sigareti kasutajatest.

Suhtumine e-sigarettidesse
 • Nagu varasematel aastatel, on endiste suitsetajate peamiseks e-sigareti kasutamise põhjuseks soov selle abil suitsetamisest loobuda (36%), sellele järgneb soov vältida suitsetamise juurde naasmist (20%).
 • Praegused suitsetajad, kes kasutavad ka e-sigaretti, tõid e-sigareti kasutamise põhjustena välja soovi vähendada selle abil suitsetamist (26%), sellele järgnes soov loobuda e-sigareti abil suitsetamisest (17%) ning vältida naasmist sagedase suitsetamise juurde (14%).
 • Ligi kolmandik suitsetajatest arvab ekslikult, et e-sigareti kasutamine on sama kahjulik kui tavalise sigareti suitsetamine (32% 2021. aastal, 34% 2020. aastal).

Kasutusel olevad e-sigaretid
 • Kõige enam kasutatakse mahutitega seadmeid (77%). Ligi viiendik (18%) kasutab kapsliga seadmeid.
 • 2021. aastal kasutas ligi kaks kolmandikku (65%) kasutajatest e-vedelikku, milles oli nikotiini vahemikus 1-12 mg/ml. 27% kasutas e-vedelikku kus oli 13-20 mg/ml nikotiini (20 mg/ml on maksimaalne lubatud määr). Ainult 1% vastajatest ütles, et nende kasutatavas e-vedelikus on nikotiini rohkem kui 20 mg/ml.
 • 42% praegustes e-sigareti kasutajatest ütles, et nemad kasutavad sama nikotiinisisaldusega e-vedelikku, mida nad tarbisid e-sigareti kasutamisega alustades. 47% ütles, et nemad on aja jooksul võtnud kasutusele väiksema nikotiinisisaldusega e-vedeliku ning ainult 9% on võtnud kasutusele suurema nikotiinisisaldusega e-vedeliku.

E-vedelike maitsed
 • 2021. aastal oli 38% e-sigareti kasutajate jaoks esimeseks eelistuseks puuvilja maitsega e-vedelik, 23% jaoks mentooli maitse ning 20% jaoks tubaka maitse. Teistsuguste maitsetega e-vedelikke eelistas 14% kasutajatest, ainult 2% eelistas maitseta e-vedelikku.
 • Kõige suurem muutus on toimunud tubaka ja puuvilja maitseliste e-vedelike eelistuse osas. Kui 2015. aastal oli tubaka maitsega e-vedelik 38% e-sigareti kasutajate esimene eelistus, siis aastal 2021 ainult 20% jaoks. Seevastu puuvilja maitsega e-vedelik oli 2015. aastal esimeseks eelistuseks 25% e-sigareti kasutajate jaoks, kuid 2021. aastal juba 38% jaoks.

Huvi korral saab uuringuga tutvuda siin: Use of e-cigarettes among adults in Great Britain, 2021

Action on Smoking and Health (ASH) on rahvatervisele pühendunud heategevusorganisatsioon, mis tegeleb suitsetamiskahjude kõrvaldamisega. ASH asutati 1971. aasta jaanuaris Kuningliku Arstide Kolledži poolt.

Allikas: Action on Smoking and Health (ASH)
Pilt: Bryony Elena, Unsplash
Üles