Suitsetamisest loobumine, isaks saamine
Hongkongis läbi viidud uuringus tunti huvi, kui edukad on peatselt isaks saavad mehed suitsetamisest loobumisel ning kuidas võiks tervishoiutöötaja sekkumine sellele mõju avaldada.

Hongkongi seitsmes haiglas läbi viidud uuringus osales 1053 meest, kelle kaaslane oli lapseootel. Uuringus osalenud mehed olid täisealised, nad olid viimase kolme kuu jooksul suitsetanud sigarette iga päev ning nende lapseootel kaaslane oli mittesuitsetaja.

Uuringus osalenud mehed jagati kahte gruppi. Ühes grupis osalenud mehed said lühikese nõustamise, ühenädalase varu nikotiini asendusravi toodetest ja suunamise kogukonnapõhisele suitsetamisest loobumise nõustamisele. Teine grupp sai ainult lühikese nõustamise koos infolehega suitsetamiskahjude kohta ning loobumisest nõustamise infotelefoni numbri. Uuringus osalenud läbisid hiljem kliinilise testi, millega mõõdeti väljahingatava süsinikmonoksiidi taset ning kahel korral uuriti, kuidas suitsetamisest loobumine on õnnestunud.

Uuringust selgus, et nendel peatselt isaks saavatel meestel, kes said lisaks lühikesele nõustamisele tasuta nikotiini asendusravi tooted ning osalesid kogukonnapõhisel nõustamisel, õnnestus üle kahe korra suurema tõenäosusega suitsetamisest loobuda. Nõustamisel osalenud ja nikotiini asendusravi saanud meestest loobus kuue kuu jooksul suitsetamisest 6,8%, lühikese nõustamise ja infolehe saanud meestest ainult 3,6%. Uuringu autorid tõid olulise aspektina välja, et esimeses grupis osalenud meeste perekondlik harmoonia paranes samuti suurema tõenäosusega kui teises grupis.

Erinevate suitsetamisest loobumise võimalustega saab tutvuda Stopptoobri lehel

Allikas: JAMA Intern Med
doi:10.1001/jamainternmed.2021.2757
Üles