Üha enam leidub endisi suitsetajaid, kes on e-sigareti abil suitsetamisest loobunud. Mõnel suitsetajal õnnestub e-sigareti abil suitsetamisest loobuda päevapealt, teistel mõne nädala või kuuga, kolmandatel võtab see kauem aega. Samas leidub ka suitsetajaid, kes on e-sigareti kasutusele võtnud, kuid samas ei ole oluliselt vähendanud suitsetamist, rääkimata selle mahajätmisest.

Just viimati kirjeldatud inimesed, kes samaaegselt suitsetavad ja kasutavad e-sigaretti on fookuses hiljuti avaldatud teadustöös. Selles töös kirjeldavad teadlased, kuidas nad kaasasid Floridas e-sigareti kasutajad selleks, et üheskoos luua efektiivsemad infomaterjalid, mis aitaksid eelkirjeldatud inimestel efektiivsemalt e-sigaretti suitsetamisest loobumiseks ära kasutada.

Esimeses etapis viisid teadlased läbi süvaintervjuud, milles uuriti e-sigareti kasutusele võtmise põhjuste kohta ning milliseid on e-sigarettide positiivsed ja negatiivsed küljed. Samuti paluti inimestel võrrelda e-sigarette teiste suitsetamisest loobumise vahenditega. Neilt, kes olid e-sigareti abil suitsetamisest juba loobunud, paluti kirjeldada, kuidas see neil õnnestus. Neil, kes kasutasid e-sigaretti ja samal ajal jätkasid ka suitsetamisega, uuriti, mis põhjustel ei ole nad suitsetamisest loobunud ja mis motiveeriks neid suitsetamisest loobuma.

Kogutud info põhjal koostasid teadlased uuendatud infomaterjalid, mis oleks abiks just suitsetajatele, kes on juba e-sigareti kasutusele võtnud, kuid ei ole veel suitsetamisest loobunud. Teadustöö teises etapis palusid teadlased uuendatud infomaterjale hinnata järgmistel inimestele, kel oli samuti kogemus e-sigareti abil suitsetamisest loobumisega või olid samaaegselt nii suitsetajad kui ka e-sigareti kasutajad. Saadud tagasiside põhjal teevad teadlased korrektuure nii infomaterjalide välimuses kui ka sisus, et need toetaks paremini e-sigareti abil suitsetamisest loobumist.

Teadustöö kokkuvõttes ütlevad autorid, et e-sigareti kasutajate kaasamisel muutuvad infomaterjalid täpsemaks ja praktilisemaks. Varasemaga võrreldes leiab uutest infomaterjalidest praktilisi näpunäiteid, mis aitavad efektiivsemalt e-sigarette suitsetamisest loobumiseks ära kasutada.

Samas toovad teadlased välja, et uuendatud infomaterjale ei ole võimalik kõikjal kasutada, sest eri piirkondades kehtivad e-sigarettidele erinevad reeglid. Mõnes riigis on ära võetud võimalus kasutada maitsestatud e-vedelikke, mis mängivad e-sigareti abil suitsetamisest loobumisel olulist rolli.

Teadustöö autoriteks on Moffitt’i vähikeskuse ja mitmete ülikoolide teadlased. Uuringu läbiviimist rahastas USA rahvuslikud tervishoiuinstituudid (National Institutes of Health) ja Moffitt’i vähikeskus.

Allikas: DOI https://doi.org/10.3390/ijerph18052328
Üles