Hiljuti avaldatud Belgia uuring kinnitab, et suitsetamisest loobumine e-sigarettide abil on efektiivne ja kohati isegi tõhusam kui nikotiini asendusravi toodete kasutamine.

Uuringus osalenud suitsetajad leiti suitsetamisest loobumise nõustajate abil. Uuringusse kaasatud inimestele tutvustati suitsetamisest loobumise vahendeid ja nad said nende seast endale meelepärase valida. Uuringus osalejad jaotati väiksematesse gruppidesse ja nad osalesid kaks kuud kestnud nõustamisperioodil. Mitmel korral nõustamisperioodil ja seitse kuud pärast nõustamisperioodi lõppu paluti uuringusse kaasatutel täita ankeet ja anda proovid, mille põhjal analüüsiti suitsetamisest loobumise ja selle juurde naasmisest hoidumise edukust.

Uuringust selgus, et suitsetamisest loobumise nõustajate poolt läbi viidud nõustamisel otsustas enamik proovida loobumiseks e-sigarette. Ühtlasi selgus uuringust, et e-sigareti valinud inimestel õnnestus suitsetamisest hoiduda vähemalt sama hästi, kohati isegi paremini kui neil, kes võtsid kasutusele nikotiininätsud või muuda taolised nikotiini asendusravi tooted. Uuringu autorid leiavad, et seetõttu võivad tervishoiutöötajad olla kindlad, et e-sigarettide pakkumine suitsetamisest loobumise vahendina teiste nikotiini asendusravi toodete kõrval ei kahjusta inimeste võimalusi suitsetamisest loobumisel.

Allikas: Harm Reduction Journal
Foto fotografierende, Unsplash
Üles