Hiljuti avaldatud uuringus tõdeti, et nikotiin avaldab organismile erinevat mõju. Ühelt pool tõstab see meeleolu ja toetab ajutiselt kognitiivseid võimeid, kuid teiselt poolt on tegemist sõltuvust tekitava ainega, mida sageli tarbitakse tihti viisil, mis kahjustab oluliselt tervist.

Kuigi nikotiini tarbimisega on seotud mitmed ohud, siis leidub ikkagi inimesi, kes seda tarbivad. Isegi sportlaste seas. Uuringus analüüsiti, millist mõju avaldab nikotiini tarbimine professionaalsetele vibulaskurite kognitiivsetele võimetele, südame tööle ja sportlikule sooritusvõimele.

Uuringusse kaasati mittesuitsetavad vibulaskurid, kes oma võimetelt ja tulemustelt olid väga sarnased ning nad jaotati kahte rühma. Ühel rühmal paluti 30 minutit enne harjutuste tegemist närida mentoolimaitselist nikotiininätsu (2 mg) ning teisel rühmal tavalist mentoolimaitsega nätsu. Seejärel viidi mõlema rühmaga läbi mitu testi, mille tulemustest selgus, et nikotiini tarbinud vibulaskurite reageerimiskiirus vibulaskmisel oli suurem. Samuti läbisid nad kiiremini Purdue Pegboardi testi, millega hinnatakse käelist osavust. Motoorse kiiruse osas kahe rühma vahel erinevusi ei ilmnenud.

Organismis toimunud muudatuste analüüsimisel märgati, et nikotiini tarbinute vibulaskurite südamerütm oli pärast nikotiini tarbimist aeglasem. Samuti oli nende süljeeritus väiksem, kuid see taastus peagi.

Uuringu autorid võtavad kokku, et nikotiini tarbimine suurendas vibulaskurite sportlikke sooritusi, sest tõstis kognitiivseid võimeid ja stimuleeris närvisüsteemi. Autorid tõdesid, et tulemused on sarnased varasemalt läbi viidud uuringutele, milles on analüüsitud nikotiini mõju erinevate sportlaste seas. Samas rõhutasid uurijad, et nikotiini puhul on tegemist siiski sõltuvust tekitava ainega.

Allikas: Journal of the International Society of Sports Nutrition, DOI: 10.1186/s12970-021-00413-9
Foto: Possessed PhotographyUnsplash
Üles