Kreekas läbi viidud uuringust selgus, et e-sigarette kasutavad peamiseks praegused või endised suitsetajad. Seejuures on enamus e-sigareti praegustes tarbijatest endised suitsetajad. Samuti tuvastati, inimeste hulgas, kes ei ole kunagi suitsetanud, on väga harukordne, kui nad kasutavad e-sigaretti või tarbivad nikotiini.


Uuring viidi läbi Kreeka Atika piirkonnas ja selles osales 4058 täiskasvanut. Uuringus osalenutest 32,6 protsenti olid suitsetajad. E-sigaretti oli proovinud 54,1 protsenti suitsetajatest, 24,1 protsenti endistest suitsetajatest ning 6,5 protsenti inimestest, kes ei olnud kunagi suitsetanud.

Umbes 80 protsenti e-sigaretti proovinutest ja 90 protsenti praegustest e-sigareti tarbijatest kasutasid nikotiini. Laiendades uuringu tulemusi Atika piirkonnale, kus on 3,1 miljonit elanikku, siis on seal 1 miljon suitsetajat, 848 tuhat e-sigaretti proovinud inimest ning 155 tuhat praegust e-sigareti kasutajat.

Enamik praegustest e-sigarettide kasutajatest (62,2%) olid endised suitsetajad. Vaid 0,2 protsenti e-sigareti kasutajatest olid inimesed, kes ei olnud kunagi suitsetanud. Ülejäänud e-sigareti kasutajad tegid samal ajal ka tavalisi sigarette.

Uuringuga saab lähemalt tutvuda siin: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5899338/
Üles