Mis juhtub suitsetajatega, kes lisaks suitsetamisele hakkavad kasutama nikotiinitooteid? Kas nad hakkavad vähendama suitsetamise kordi ja loobuvad sootuks suitsetamisest või hakkavad hoopis palju enam suitsetama? Inglismaal läbi viidud uuring otsis vastuseid nendele küsimustele.

Teadlased uurisid suitsetajaid, kes suitsetamise kõrval kasutasid ka üht tõenduspõhistest suitsetamisest loobumise vahenditest: nikotiininätsu, nikotiiniplaastrit või e-sigaretti. Suitsetamisharjumuste muutuse analüüsimiseks võrreldi uurimisaluste esmaseid kirjeldusi kuus kuud hiljem toimunud järelkontrolli vastustega.

Uuringust selgus, et e-sigareti kasutusele võtnud suitsetajad olid palju edukamad suitsetamiskordade vähendamisega. Analüüsimisel selgus, et suitsetajad, kes olid hakanud kasutama ka e-sigaretti, suitsetasid kuue kuu möödudes suurema tõenäosusega päevas kaks sigaretti vähem kui need suitsetajad, kes kasutasid muid nikotiinitooteid.

Suitsetamisest täielikult loobumise katseid tegid mõnevõrra suurema tõenäosusega need suitsetajad, kes olid kasutusele võtnud nikotiininätsu või –plaastri. E-sigaretti kasutanud suitsetajatest tegi kuue kuu jooksul vähemalt ühe tõsise suitsetamisest loobumise katse 41,8% uurimisalustest, nikotiiniplaastrit või –nätsu kasutanud suitsetajates 55,8%. Seejuures lähtus mõlema grupi enamus (80%) suitsetamisest loobumise katse tegemisel tõenduspõhistest meetoditest.

DOI: 10.1136/bmjopen-2019-036055
Pilt Markus Winkler, Unsplash
Üles