USA elanikkonna uuringust selgus, et tänu e-sigarettide kasutuselevõtmisega on hakatud rohkem suitsetamisest loobuma ning vähenenud on suitsetajate osakaal. 2014-2015. aasta andmed näitasid, et e-sigareti kasutajad proovisid suitsetamisest loobuda sagedamini ja olid selles ka edukamad.


Uuringust selgus, et aastatel 2014-2015, kui e-sigareti kasutamine oli sage, loobuti suitsetamisest palju enam, kui aastatel 2010-2011, mil e-sigaretid olid vähe levinud. Samuti võrdluses aastatega, mil e-sigarette veel ei olnudki.

2014-2015. aasta elanikkonna uuringust selgus, et 38,2 protsenti suitsetajatest ja 49,3 protsenti loobunutest olid proovinud e-sigaretti. 11,5 protsenti suitsetajatest kasutasid paralleelselt ka e-sigaretti. Suitsetamisest loobunute seast 19 protsenti kasutas e-sigaretti.

Samuti näitas uuring, et e-sigareti kasutajad proovisid sagedamini suitsetamisest loobuda ja olid selles ka edukamad. E-sigaretti kasutanud suitsetajatest proovis suitsetamisest loobuda 65,1 protsenti. Samal ajal proovis suitsetajatest, kes e-sigaretti ei teinud, suitsetamist maha jätta 40,1 protsenti. Seejuures olid suitsetamisest loobumisel edukamad suitsetajad, kes kasutasid e-sigaretti. Nendest suutis suitsetamise maha jätta 8,2 protsenti. Nendest, kes e-sigaretti ei kasutanud, suutis edukalt suitsetamisest loobuda 4,8 protsenti.

Uurimuse aluseks on USA elanikkonna uuringud, mis viidi läbi aastatel 2001-2002, 2003, 2006-2007, 2010-2011 ning 2014-2015.

Uuringuga saab lähemalt tutvuda siin: https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3262 
Artikli juures on kasutatud pilti lehelt http://vaping360.com
Üles