Uus-Meremaa Otago ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuringust selgus, et viimastel aastatel on e-sigareti kasutamine suitsetajate seas kasvanud. Aastatel 2016-2018 on kasvanud nii teadlikkus e-sigarettidest kui ka nende kasutamine suitsetajate ja hiljuti suitsetamisest loobunute seas.

Uuringu juhtivteadur, ülikooli rahvatervise osakonna professor Richard Edwardsi sõnul oli e-sigareti kasutamine levinum 18-24. aastaste ning hiljuti suitsetamisest loobunute seas.

Uuring viidi läbi osana rahvusvahelise tubakakontrolli hindamise projektist ja hõlmas uuringuid, milles osalesid aastatel 2016-2017 1155 inimest ja 2018. aastal 1020 inimest, kes suitsetasid või olid hiljuti suitsetamisest loobunud. Osalejad kaasati riiklikust Uus-Meremaa terviseuuringust ning neilt küsiti e-sigarettide teadlikkuse ja kasutamise ning kasutamise põhjuste ja sellega seotud arvamuste kohta. Uuringut rahastas Uus-Meremaa terviseuuringute nõukogu. Tegemist on Uus-Meremaa kõige põhjalikuma uuringuga, mis kirjeldab elanikkonnapõhiste andmete põhjal e-sigareti kasutamise mustreid suitsetajate seas.

2018. aasta tulemused näitasid, et teadlikkuse e-sigarettidest on suur: 98% suitsetajatest ja hiljuti suitsetamisest loobunutest ütlesid, et on e-sigarettidest teadlikud. 77% vastanutest oli e-sigaretti proovinud, 22% protsenti vastanutest kasutab praegugi e-sigaretti vähemalt korra kuus ning 11% kasutab igapäevaselt.

Professor Edwards tõi välja, et igapäevane kasutamine oli kõrgem hiljuti suitsetamisest loobunute seas (23%) võrreldes praeguste suitsetajatega (8%) ning 18-24-aastase seas (19%) võrreldes vaemate vanuserühmadega (10%). E-sigareti kasutamise kõige peamisteks põhjuseks on suitsetamisest loobumiseks (78%) või vähendada suitsetamist (81%).

Professor Edwardsi sõnul on uuringu tulemused paljulubavad, eriti järeldus, et e-sigareti kasutamine on kõige tavalisem hiljuti suitsetamisest loobunute seas ning, et suur osa e-sigareti kasutajatest soovib niimoodi suitsetamisest loobuda. „Tulemused näitavad, et e-sigaretid aitavad kaasa suitsetamise leviku vähendamisele ning Uus-Meremaa 2025. aastaks suitsuvabaks saamisele.“

„Muret teeb see, et e-sigarettide kasutamine on rohkem levinud just 18-24-aastaste seas. Kui tahta e-sigarettidest suuremat panust suitsetamise leviku vähendamisse, siis peab nende kasutamine vanemates vanuserühmades olema suurem,“ lisas professor Edwards.

Kuigi uuring näitab, et üha enam inimesi kasutab e-sigarette suitsetamisest loobumiseks, ütles suur hulk suitsetajaid, et nad on e-sigarette vaid proovinud. See viitab professor Edwardsi sõnul mingile takistusele, miks paljud suitsetajad ei jätka e-sigareti abil suitsetamisest loobumist.

„Kõige levinumad potentsiaalsed tõkked olid: 68% leidis, et veipimine on vähem rahuldavam kui suitsetamine; 39% arvas ekslikult, et e-sigareti kasutamine on sama kahjulik või kahjulikum kui tavaliste sigarettide suitsetamine; 15% olid e-sigarettide osas ebakindlad,“ ütles professor Edwards.

Professor Edwards ütles, et sellised eksiarvamused rõhutavad avaliku hariduse tähtsust, näiteks veebilehe Vaping Facts kaudu.

„See võiks suitsetajaid teavitada suitsetamise ja e-sigarettide kasutamise suhtelistest kuludest ja kahulikkusest ning julgustada suitsetajaid suitsetamisest loobuma või täielikult üle minema e-sigareti kasutamisele. Samuti julgustaks see suitsetajaid külastama spetsialiseerunud jaemüüjaid, et saada asjatundlikku nõu nende jaoks sobivaima e-sigareti leidmiseks,“ lisas professor Edwards.

E-sigarettide kasutamise üheks põhjuseks oli ka raha kokkuhoidmine võrreldes suitsetamisega. See viitab sellele, et maksusüsteemiga, mis hoiab tavaliste sigarettide hinna kõrgemana kui e-sigarettide hind, võib motiveerida rohkemaid suitsetajaid suitsetamisest loobuma.

Professor Edwards hoiatab, et tõenäoliselt ei saavuta Uus-Meremaa oma eesmärki saada suitsuvabaks riigiks aastaks 2025, eriti seoses vähese suitsetamise leviku vähenemisega maooride ja teiste Vaikse ookeani rahvaste seas ning vaja on palju rohkem täiendavaid meetmeid.

„E-sigaretid annavad kasuliku panuse, kuid vajame palju enamat, et saavutada Suitsuvaba Uus-Meremaa kõigi selle elanike jaoks. Vaja nt. terviklikku strateegiat, mis muudab suitsetatavad tubakatooted vähem atraktiivseks ning muudaks suuremaks alternatiivsete toodete nagu e-sigarettide mõju suitsetamise leviku vähendamisele,“ ütles professor Edwards.

Uuring: E-sigarettide kasutamine Uus-Meremaa suitsetajate seas

Miragenews 
Üles