USAs üliõpilaste seas läbi viidud uuringus selgus, milliseid sotsiaalmeedia platvorme veipivad tudengid kõige enam kasutavad ja neile aega pühendavad.

Veipivate tudengite seas oli neli kõige sagedamini (igapäevaselt) kasutatavat platvormi Snapchat (80%), Instagram (73,4%), YouTube (59,7%) ja Facebook (54,3%). Vähem kui pooled veipivatest tudengitest kasutasid igapäevaselt Twitterit (44,4%), Google+ (21,7%), Pinterest (11,8%), Tumblr (10,3%), Reddit (9,8%), LinkedIn (4,1%) ja Vine (3,7%).

Mitte kunagi veipinud üliõpilaste sotsiaalmeedia platvormide eelistused olid võrreldes veipivate kaastudengitega sarnased, kuid nad kulutasid nende kasutamisele vähem aega. Uuringust selgus, et üliõpilased, kes veipisid või olid elu jooksul vähemalt korra veipinud, kasutasid palju enam erinevaid sotsiaalmeedia platvorme ning pühendasid nende kasutamisele rohkem aega.

Kokkupuude reklaamidega

Veipivad tudengid puutusid e-sigareti reklaamidega kõige enam kokku sotsiaalmeedias. Seevastu mitte kunagi elus veipinud tudengid olid e-sigareti reklaame kõige enam näinud ajalehtedes, ajakirjades ja televisioonis. Kõige enam puutusid uuringus osalenud veipijates üliõpilased e-sigareti reklaamidega kokku Snapchatis, Instagramis ja Facebookis, mõnevõrra vähem YouTubes.

Uuringuga leiti, et Snapchati kasutajad on suurema tõenäosusega veipija või elu jooksul veipimist proovinud. Samuti oli uuringus osaleja suurema tõenäosusega veipija või elu jooksul veipimist proovinud, kui ta oli suitsetaja või endine suitsetaja.

Uuring viidi läbi USA Kesk-Atlandi osariikide ülikoolide tudengite seas 2017. aasta septembrist kuni oktoobrini. Uuringus osales 1074 üliõpilast vanuses 18-24.

Teadusajakirjast Addictive Behaviors
Pilt Sara Kurfeß, Unsplash

Üles