Hiljuti ajakirjas Addictive Behaviour avaldatud uuring kinnitab taaskord e-sigarettide tõhusust ja ohutust, aidates suitsetajatel vähendada tubaka tarbimist ja parandades kopsude seisundit.

Uuring pealkirjaga „E-sigarettide kasutegurid suitsetamise vähendamisel ja kopsu terviseseisundi parandamisel krooniliste suitsetajate hulgas, kes läbivad kuuekuulise kopsuvähi sõeluuringu programmi“ viidi läbi eesmärgiga selgitada välja, kas e-sigarette võib pidada kasulikeks ja ohututeks suitsetamisest loobumise vahenditeks ning hinnata nende mõju kopsudele analüüsides erinevusi köha, õhupuudes ja teiste taoliste suitsetajatele omaste terviseseisundite osas.

Uuringus osales 210 suitsetajat vanuses 55+, kes oli vähemalt 10 aasta jooksul suitsetanud keskmiselt 10 sigaretti päevas. Osalejad jagati juhusliku meetodi järgi kolme rühma: ühele rühmale anti kasutada nikotiiniga e-sigaretid, teisele rühmale anti nikotiinita e-sigaretid ning kolmandale ehk kontrollrühmale e-sigarette ei antud. Kõik osalejad läbisid kolmekuulise suitsetamisest loobumise programmi, mis sisaldas nõustamisprogrammi, millega toetati suitsetajaid nende käitumise muutmises ja suitsetamisest loobumise motivatsiooni suurendamises.

20% uuringus osalejatest loobus kuue kuu jooksul suitsetamisest. Nikotiiniga e-sigarette kasutanud osalejad suitsetasid kuue kuu pärast vähem tavalisi sigarette kui ükski teine grupp. Nende seas, kes uuringu lõpus suitsetasid, oli väiksema tubakasõltuvusega grupp, mis kasutas nikotiiniga e-sigarette. Samuti on nende inimeste väljahingatavas õhus vähem vingugaasi kui kontrollgrupil.

Uuringu autorid märgivad, et saadud tulemused on täiendus ja kinnitus varasematele uuringutele, mis kinnitavad e-sigarettide tõhusust ja ohutust aidates vähendada tubaka tarbimist ja parandades suitsetajate kopsude tervislikku seisundit.

Allikas: Vaping Post
Pilt: Anders Jildén on Unsplash
Üles