Suurbritannias läbi viidud uuringust selgus, et paljudes e-sigareti poodides küsitakse nõu suitsetamisest loobumise kohta. Uuringus osalenud poodide töötajatest 90 protsenti ütles, et neilt on sellist nõu küsitud.

Uuringust selgus, et vaid alla poole poodidest pakuvad ise oma klientidele nõu suitsetamisest loobumise kohta. Samas tundis 76 protsenti uuringus osalenud töötajatest end enesekindlalt, kui annavad suitsetamisest loobumise nõu klientidele, kes seda on küsinud. Seejuures tuleb aga tähele panna, et vaid alla poole klientidest ja töötajatest pidas õigeks, kui e-sigareti poes toimub ametlik suitsetamisest loobumise nõustamine.

Uuringus osalenud e-sigareti tarbijatest 78 protsenti olid suitsetamisest täielikult loobunud ning 19 protsenti ütlesid, et nad kasutavad nii e-sigareti kui ka suitsetavad. Üle poole e-sigareti kasutajatest ütlesid, et võrreldes varasemaga kasutavad nad väiksema nikotiini sisaldusega e-sigareti vedelikke.

Link uuringule
Üles