E-sigareti kasutamisest on räägitud kui tõhusast suitsetamisest loobumise viisist, mis tõendite kohaselt on võrreldes suitsetamisega ka vähem kahjulik. Selle väite hindamiseks alustati 2018. aastal Inglismaa loodeosas pilootprojektiga, kuhu paluti osalema suitsetajaid, kellel paluti proovida e-sigareti abil suitsetamisest loobuda.

Pilootprojektiga liitus 1022 suitsetajat. Projektiga liitudes andsid nad info oma tausta kohta ning kirjeldasid oma suitsetamisharjumusi. Nelja nädala pärast, kui osalejatel tuli läbida tervisekontroll, sh süsinikoksiidi test, jätkas projektis 614 osalejat.

62% projektis jätkanutest oli suitsetamisest täielikult loobunud. Suitsetamisest täielikult loobumine oli edukam vanuserühmas 18-24 ning vähem edukas nende seas, keda vaevasid kroonilised haigused või kes olid puudega. Need osalejad (226), kes neljandal nädala veel suitsetasid, olid suitsetamise koguseid vähendanud algselt 19,1 sigaretist päevas 8,7-ni.

Pilootprojekti hinnanud teadlased leidsid, et e-sigareti kasutamine näib olevat tõhus viis suitsetamisest loobumiseks. Samas peavad nad vajalikuks läbi viia jätku-uuringud, millega hinnata, kas e-sigareti kasutusele võtnud inimesed vähendavad pikemas perspektiivis ka nikotiini tarbimist.

Allikas: NCBI
Üles