Ameerika kardioloogide seltsi ja maailma kardioloogide kongressi ühisel teadusseminaril tutvustati värsket kliinilist uuring, mis tuvastas, et inimestel, kes said suitsetamisest loobumise nõustamist ja kasutasid nikotiiniga e-sigarette, oli enam kui kaks korda suurem võimalus edukalt suitsetamisest loobuda kui neil, kes said ainult nõustamist. Teadlased hoiatasid siiski, et e-sigarettide pikaajalised tervisemõjud ei ole täpselt teada, mistõttu ei tohiks neid kasutada muul eesmärgil kui suitsetamisest loobumiseks.

12 nädalase testimisperioodi jooksul loobusid edukalt suitsetamisest 21,9% inimestest, kes kasutasid selleks nikotiiniga e-sigaretti, 17,3% nikotiinivabade e-sigarettide kasutajatest ning 9,1% ainult nõustamist saanutest. Seega inimesed, kes kasutasid suitsetamisest loobumiseks nikotiiniga e-sigarettide, suutsid 2,4 korda suurema tõenäosusega edukalt suitsetamisest loobuda võrreldes isikutega, kes said ainult nõustamist.

Need tulemused näitavad, et nikotiiniga e-sigaretid on lühikese aja jooksul tõhusad vahendid suitsetamisest loobumiseks,“ ütles uuringu peaautor kardioloog Mark J. Eisenberg. „Nõustamine koos e-sigareti kasutamisega on tõhusam kui nõustamine üksinda, kuid tegemist ei ole veel võluvitsaga suitsetamise leviku vähendamisel.“

Intervjuu uuringu autorigaUuringu eesmärgiks oli kajastada reaalseid olusid, millega pikaajalised suitsetajad silmitsi seisavad, kui nad üritavad suitsetamisest loobuda. Uuringusse kaasati 376 osalejat 17 erinevast Kanada asumist. Osalejate keskmine vanus oli 53 eluaastat, enne uuringus osalemist olid nad keskmiselt suitsetanud 35 aastat ja päevas keskmiselt 21 sigaretti. Kõik osalejad olid motiveeritud suitsetamisest loobuma. 91% osalenutest olid varem proovinud suitsetamisest loobuda, kuid ebaõnnestunult ning enamus oli selleks kasutanud suitsetamisest loobumise vahendeid ja nõustamist.

„Vajame hädasti palju enam teavet selle kohta, kas e-sigaretid on tõhusad suitsetamisest loobumise vahendid, kuid vajame infot ka nende tervisemõjude kohta,“ lisas Eisenberg. Teadlased jätkavad andmete kogumist ning uuringus osalejate järelkontroll peaks olema lõpule viidud 2020. aasta septembris.

Allikas: Ameerika Kardioloogide Selts
Üles