Inglismaa Terviseameti märtsis 2019 avaldatud e-sigareti aruanne näitab, et e-sigarettide kasutamine on täiskasvanute seas jäänud samale tasemele ning noorte seas püsinud madalal.

Tulemused näitavad, et kuigi e-sigarettide katsetamine noorte seas on viimastel aastatel kasvanud, on e-sigarettide regulaarne kasutamine noorte hulgas püsinud madal. Ainult 1,7% alla 18-aastastest kasutavad e-sigaretti kord nädalas või sagedamini ning valdav enamust neist ka suitsetavad. Noortest, kes ei ole kunagi suitsetanud, kasutab e-sigaretti regulaarselt ainult 0,2%.

Regulaarne e-sigarettide kasutamine täiskasvanute seas on viimastel aastatel jäänud samaks ning piirdub valdavalt suitsetajate või endiste suitsetajatega, kusjuures suitsetamisest loobumise soov on peamine e-sigareti kasutusele võtmise motivatsioon.

„Erinevalt USA meediaväljaannete lugudest ei näe me e-sigarettide kasutamise suurenemist Suurbritannia noorte seas. Kuigi suurem hulk noori on proovinud e-sigarette, siis otsustava tähtsusega on see, et regulaarne kasutamine on endiselt madal ning see ka on tõepoolest madal nende noorte seas, kes ei ole kunagi suitsetanud. Me jälgime tähelepanelikult noorte e-sigareti kasutamise ja suitsetamisharjumusi, et tagada meie suitsuvaba põlvkonna saavutamise ambitsiooni täitumist,“ ütles Inglismaa Terviseameti terviseedenduse direktor professor John Newton.

Vaatamata sellele, et e-sigaretid on Inglismaa kõige populaarsemad suitsetamisest loobumise vahendid, ei ole neid üle kolmandiku suitsetajatest proovinud. Inglismaa suitsetamisest loobumise nõustamise kabinettides on e-sigareti abil suitsetamisest loobumist kasutatud 4% juhtudest, kuigi tegemist on efektiivse suitsetamisest loobumise viisiga.

Aruandes soovitatakse suitsetamisest loobumise nõustamisel julgustada rohkem inimesi proovima e-sigareti abil suitsetamisest loobumist.

Valitsuse andmete kohaselt ei ole Inglismaal suitsetamise levik noorte seas oluliselt muutunud, samas täiskasvanute hulgas on see jätkuvalt langenud ja jõudnud alla 15%.

Hiljuti avaldatud Suurbritannia suures kliinilises uuringus selgus, et e-sigarettide abil suitsetamisest loobumine koos nõustamisega on kuni kaks korda efektiivsem suitsetamisest loobumise viis, kui teiste nikotiini asendavate toodete, näiteks nikotiiniplaastrite või nätsude, kasutamine.

„Me võiksime suitsetamise leviku vähenemist kiirendada, kui rohkem suitsetajaid läheks täielikult üle e-sigareti kasutamisele. Uued tõendid näitavad, et e-sigareti abil suitsetamisest loobumine koos nõustamisega võimaldab kahekordistada suitsetamisest loobumise edukust. On aeg muuta seda, et e-sigarette suitsetamisest loobumise nõustamistel nii vähe kasutatakse. Igas suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetis tuleb hakata palju rohkem rääkima e-sigareti abil suitsetamisest loobumise võimalusest,“ ütles Inglismaa Terviseameti terviseedenduse direktor professor John Newton.

„Kui suitsetad, siis e-sigaretile üleminek võib säästa sind haigena elatud aastatest või päästa isegi su elu,“ lisas professor John Newton.

„Meid on julgustanud see, et e-sigareti kasutamine on Suurbritannia noorte seas, kes ei ole kunagi suitsetanud, püsinud madalal. Siiski, peame olema valvsad ja jälgima eelkõige suitsetamise levikut noorte hulgas,“ ütles King’s College London professor ja aruande peakoostaja professor Ann McNeill.

„See, et pisut üle kolmandiku suitsetajatest ei ole proovinud e-sigaretti, on selge võimalus, kuidas veel suuremal hulgal suitsetajatel on võimalik proovida meetodit, mis paljudel teistel aidanud suitsetamisest loobuda. Suitsetajatele tuleb soovitada suitsetamisest loobuda nii kiiresti kui võimalik ja uurida kõiki olemasolevaid toetusvõimalusi, sealhulgas e-sigarette,“ lisas professor McNeill.

Aruandes öeldakse, et e-sigareti abil suitsetamisest loobumine koos nõustamisega peab jääma kõigile suitsetajatele soovituslikuks valikuks. Aruandes kutsutakse suitsetamisest loobumise nõustajaid ja tervishoiutöötajaid üles toetama suitsetajaid, kuidas e-sigareti abil suitsetamisest loobuda.

Aruande koostas Inglismaa Terviseameti tellimusel King’s College London. Aruande koostamisel oli fookuses e-sigareti kasutamisharjumuste analüüs. Tegemist on esimese aruandega kolmest, mille Inglismaa Terviseamet on tellinud e-sigareti tarbimisharjumuste väljaselgitamiseks.

Allikas: Inglismaa Terviseamet
Üles