USAs Dr. Konstantinos Farsalinose poolt läbi viidud uuringus selgus, et maitsete valiku võimalus on inimeste jaoks oluline motivaator, mis toetab suitsetamise mahajätmist e-sigareti abil. Uuring teostati FDA (Food and Drug Administration) poolt heakskiidetud keskkonnas.

Uuringus osales ligi 70 tuhat täiskasvanut ning tulemustest selgus, et kõige eelistatumad on puuviljade ja kondiitritoodete maitselised e-sigareti vedelikud. Need maitsed on kõige eelistatumad maitsed nii pikaajalise e-sigareti kasutamise puhul kui ka e-sigareti kasutusele võtmise ajal.

USA on registreeritud enam kui 7700 unikaalset e-sigareti maitset.

Puuvilja ja kondiitritoodete maitselised e-sigareti vedelikud olid kõige populaarsemad inimeste seas, kes loobusid suitsetamisest e-sigareti abil. Need inimesed pidasid antud maitsete olemasolu ka oluliseks motivaatoriks, mis aitas neil e-sigareti abil suitsetamisest loobuda ning pidurdas naasmast tavaliste sigarettide suitsetamise juurde.

Graafik 8: endiste suitsetajate e-sigareti vedeliku maitse-eelistus perioodil, mil loobusid e-sigareti abil suitsetamisest

flavours 4

E-sigareti vedelike maitsete reguleerimine on päevakorras mitmetes riikides. Eelkirjeldatud uuring viidi läbi selleks, et anda sisend USA regulatsioonide väljatöötamiseks. Uuringu kokkuvõttes loodavad uuringu läbiviijad, et USAs regulatsioonide väljatöötamisel leitakse tasakaal, et e-sigarette ei oleks põhjust kasutama hakata neil, kes pole varem suitsetanud ning suitsetajatel oleks motivatsioon loobuda suitsetamisest vähemkahjulikuma e-sigareti abil.

Uuringu autorid on välja toonud maitsete ülereguleerimise ohud. Esiteks võib teatud maitsegruppide, eriti puuvilja ja kondiitritoodete maitseliste e-sigareti vedelike, keelamine vähendada võimalust, et suitsetajad võtaksid suitsetamisest loobumise vahendina kasutusele e-sigareti. Teiseks võib maitsete keelamine kaasa tuua selle, et olemasolevad e-sigareti kasutajad, kes on e-sigareti abil loobunud suitsetamisest, võivad naasta suitsetamise juurde.

Uuring viidi läbi 03.04-02.05.2018 ning selles osales ligi 70 tuhat täiskasvanut inimest, kes olid vähemalt ühe korra e-sigaretti proovinud.

Põhjalik video ülevaade uuringust

Uuringuga on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Üles