Prantsusmaal läbi viidud uuringust selgus, et naised suitsetavad vähem kui mehed, kuid loobuvad suitsetamisest väiksema tõenäosusega.

„Meie uuringus esines suitsetamisest loobumise teenuseid kasutanud naiste seas, võrreldes meestega, palju enam ülekaalulisust, depressiooni ja ärevust ning naised loobusid suitsetamisest väiksema tõenäosusega. Uuringu tulemused näitavad vajadust pakkuda naistele nende vajadustele kohandatud suitsetamisest loobumise teenuseid.“
Ingrid Allagbe, Burgundia Ülikooli doktorant ja uuringu autor

Uuringus võrreldi aastatel 2001–2018 Prantsusmaal suitsetamisest loobumise keskuseid külastanud meeste ja naiste tervisenäitajaid ning suitsetamisest loobumise edukust. Uuringus osalesid täisealised suitsetamises loobuda soovivad isikud, kellel oli vähemalt üks südame-veresoonkonna haiguse riskitegur: ülekaalulisus/rasvumus (kehamassiindeks 25 või enam); kõrge kolesterool; diabeet; kõrge vererõhk; insuldi, infarkti või stenokardia kogemus.

Uuringus osalenud meestel ja naistel oli kõrge südame-veresoonkonna haiguste risk. Kõrget kolesteroolitaset esines sagedamini meeste (33%) kui naiste seas (30%). Samuti esines meeste seas rohkem kõrget vererõhku (26% vs. 23%) ning diabeeti (13% vs. 10%).

Naiste seas oli ülekaalulisi rohkem (27%) kui meeste (20%) seas. Naistel esines ärevuse või depressiooni sümptomeid sagedamini kui meestel (37,5% vs. 26,5%). Kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust esines sagedamini naistel (24%) kui meestel (21%), samuti astmat (16% vs. 9%).

Keskmiselt suitsetasid naised päevas 23 sigaretti, mehed 27. Tugev nikotiinisõltuvus oli umbes 56% naistest ja 60% meestest. Suitsetamise suutis vähemalt 28 päevaks maha jätta 52% naistest ja 55% meestest.

„Vaatamata sellele, et naised suitsetavad vähem ja neil on väiksem nikotiinisõltuvus, on naistel palju raskem suitsetamisest loobuda. Selle võimalikuks põhjuseks võivad olla ärevuse, depressiooni ning ülekaalulisuse ja rasvumise suurem levik naiste seas. Varasematest uuringutest on teada, et naistel esineb mitmeid suitsetamisest loobumise barjääre nagu näiteks hirm kaalutõusu ees, suguhormoonid ning meeleolu muutused,“ ütles uuringu autor, Burgundia ülikooli doktorant Ingrid Allagbe.

„Tulemused näitavad, et naised vajavad põhjalikumaid suitsetamisest loobumise programme, millesse on kaasatud psühholoog, toitumisspetsialist ja kehalise aktiivsuse ekspert,“ lisas Allagbe.

Osalejate liigitamiseks kerge, mõõduka või tugeva sõltuvuse järgi kasutati nikotiinisõltuvuse skaalat. Suitsetamisest loobumisest (vähemalt 28 päevaks) andsid ülevaate inimesed ise ning seda kontrolliti väljahingatava süsinikmonooksiidi tootmisega.

Uuringusse kaasati ühtekokku 37 949 inimest, kellest 16 492 (43,5%) olid naised. Uuringus osalenud naiste keskmine vanus oli 48 eluaastat, meeste keskmine vanus oli 51. Naiste seas oli rohkem neid (55%), kellel oli bakalaureusekraad või kõrgem kraad.

Allikas: News Medical
pilt: Hannes WolfUnsplash
Üles