Veipimine aitab inimestel suitsetamisest loobuda ka siis kui nad seda ei taha, leiti East Anglia ülikoolis tehtud uuringus. Uuringu kohaselt on suitsetajatel, kes lähevad üle veipimisele, suurem tõenäosus jääda suitsuvabaks ka pikema perioodi jooksul. Samuti leiti, et veipimise tõttu loobuvad suitsetamisest isegi need, kes seda ei planeerinud.


East Anglia ülikooli Norwich’i Meditsiinikooli juhtivteaduri dr Caitlin Notley sõnul on e-sigaretid on vähemalt 95 protsenti vähemkahjulikumad kui tubakasuits ning need on kõige populaarsemad suitsetamisest loobumise vahendid Ühendkuningriigis. „Siiski, e-sigarettide kasutamine suitsetamisest loobumise vahendina, eriti pikaajalises vaates, jääb vastuoluliseks. Me soovisime välja selgitada, kuidas inimesed kasutavad e-sigaretti suitsetamisest loobumisel ning kas veipimine pakub pikaajalist tuge suitsetamisest loobumisel,“ lisas dr Notley.

Uurimisrühm viis läbi 40 süvaintervjuud veipijatega. Intervjuudel küsiti nende varasema tubakatarbimise ja loobumiskatsete kohta, kuidas alustasid veipimisega, milline on nende e-sigaret, milliseid maitseid ja kui palju nikotiini kasutavad e-sigareti vedelikes ning kas nad hakkasid veipima soovides suitsetamisest loobuda. Samuti küsiti neilt situatsioonide ja kogemuste kohta, mis põhjustasid suitsetamise juurde naasma.

„Me leidsime, et veipimine toetab pikaajalist suitsetamisest loobumist,“ ütles dr Notley. „Veipimisel on sarnasusi suitsetamise füüsilisele, psühholoogilisele, sotsiaalsele ja kultuurilisele olemusele, see on meeldivam ning samuti mugavam ja odavam kui suitsetamine. Uurimisalused tundsid end ka paremini – nad märkasid hingamisteede ning maitse- ja haistmismeele paranemist. Kõige huvitavam leid oli see, et veipimine võib julgustada suitsetamisest loobuma ka neid, kes seda ei taha,“ selgita dr Notley.

Enamus uurimuses osalenutest olid pikaajalised suitsetajad ning nad olid mitmeid kordi proovinud sellest loobuda. Vähemus (17 protsenti) ütlesid, et nad nautisid suitsetamist ja ei tahtnud sellest tegelikult loobuda.

„Nemad olid meie juhuslikud loobujad“, selgitas dr Notley. „Nad ei plaaninud suitsetamisest loobuda ja proovisid veipimist vastumeelselt või sõprade soovitusel. Alles siis, kui see neile meeldima hakkas, võtsid nad seda kui võimalikku suitsetamise alternatiivi,“ lisas dr Notley.

„Paljud rääkisid, et nägid veipimist kui mittesunduslikku lähenemist suitsetamisest loobumisele,“ ütles dr Notley. Enamus grupist vahetasid kiiresti ja täielikult suitsetamise veipimise vastu. Osad suitsetasid ja veipisid paralleelselt ning suundusid siis suitsetamisest loobumise suunas. „Leidsime, et inimesed hakkasid uuesti mõnikord suitsetama, peamiselt sotsiaalse või emotsionaalse põhjuse tõttu, aga see ei põhjustanud alati täielikkus naasmist suitsetamise juurde,“ lisas dr Notley.

„See uuring näitab, et veipimist saab käsitleda pikaajalise suitsetamise alternatiivina, millel oluline mõju suitsetamise kahjude vähendamisel,“ ütles dr Notley.

Uuringu teostamist rahastas Ühendkuningriigi Vähiuuringute Keskus.

Ühendkuningriigi Vähiuuringute Keskuse vähiennetuse direktor Alison Cox ütles, et tõendite kohaselt kujutavad e-sigaretid endast palju väiksemat ohtu võrreldes tavaliste sigarettidega. “E-sigarettides on nikotiin, mis on sõltuvust tekitav, aga see ei ole suitsetamise kahjulike tagajärgede peamine põhjustaja. Seetõttu on e-sigarettidel suur potentsiaal aidata inimesi lõplikult suitsetamisest loobumisel,” kirjeldas Cox.

„Hea on näha varaseid indikatsioone, et e-sigaretid võivad julgustada suitsetajaid suitsetamisest loobuma isegi siis, kui nad sellele isegi ei mõelnud. Vajame täiendavaid uuringuid, et paremini mõista, kuidas kasutavad e-sigarette inimesed, kes ei taha suitsetamisest loobuda ning kui tihti taoline olukord suitsetamisest loobumisega lõppeb,“ lisas Cox.


Allikas: https://medicalxpress.com/news/2018-06-vaping-hardened-smokers.html
Üles